Een Digital Twin is een virtuele representatie van een physiek object, waar een bi-direcionele of uni-directionele link bestaat tussen het fysieke object en de virtuele representatie. Deze link wordt doorgaan tot stand gebracht door middel van Internet of Things technologie. Een Digital Twin is een "decision support system" en heeft als doel het verbeteren van beslissingen die overheden nemen.

Het Local Digital Twin traject dat in 2022 werd doorlopen bevat diepgaande informatie over het concept Digital Twin, met een focus op het tot stand brengen van een gedeeld concept alsook een inzicht in de data en de modellen die een Digital Twin kunnen ondersteunen.

Deze White paper beschrijft de visie over hoe Digital Twins kunnen toegepast orden op steden.