Wie is AIOTI

AIOTI is een Europese organizatie opgericht vanuit de Europese Commisssie in 2015 met als doel om de dialoog en interactie tussen Europese IoT spelers te versterken, en zo bij te dragen tot een dynamische Europees IoT ecosysteem om de snelheid van IoT adoptie te vergroten.

Enkele recente IoT & smart city inzichten

Deze 2 blogs geven een mooie evolutie van IoT-enabled steden en hun uitdagingen in de laatste 2 jaar :

In deze blog [1] een beschrijving gegeven van IoT-enabled cities met 3 prioriteiten voor (2018)

 • Cross-domein (economisch schaalbare) toepassingen zullen essentieel zijn voor een duurzame verdere ontwikkeling van IoT binnen slimme steden
 • De industrie moet oplossingen brengen voor IoT platformen om data schaalbaar uit te wisselen
 • IoT platformen moeten schalen voor stream processing (inclusief video)

En meer recent [2](2020) werden volgende inzichten gegeven ivm IoT-enabled smart cities en hun state-of-the-art:

 • Data delen en integratie zijn de belangrijkste uitdagingen die moeten opgelost worden door standaard Organisaties en regulatoren. Voorbeelden zijn SAREF (een ontologie voor het voorstellen van kennis over slimme toepassingen) en NGSI-LD (een standaard API voor het delen van data verzamelingen)
 • Veerkrachtige steden moeten het gat tussen IoT en publieke veiligheid dichten
 • Kunstmatige Intelligentie moet binnen slimme steden ethisch zijn en rekening houden met de sociale impact
 • Stedelijk "generatief" ontwerp zal bepalen hoe steden zullen evolueren. Een voorbeeld hiervoor zijn stedelijke digital twins.

AIOTI & Smart Cities

IoT speelt een steeds voornamere rol in slimme steden. Binnen AIOTI zijn er verschillende werkgroepen. In de context van VLOCA bespreken we kort 2 werkgroepen rond IoT standaardisatie en Smart Cities. De werkgroepen worden weergegeven in [3]

AIOTI WG03 : IoT Standaardisatie

Deze werkgroep heeft heel wat rapporten gepubliceerd [4] Daarbij werd een High Level Architecture gedefinieerd in [5] met definitie van een Netwerk Laag, een IoT laag en een Applicatie laag, en hun interacties. De IoT laag focust op de schaalbare ontsluiting van IoT data door middel van een voorstelling van een "ding" met zijn semantische metadata. Bovendien is er aandacht aan "device management", ontdekken van devices, locatie,... Identificatie van de "dingen", applicaties en diensten, communicatie, data, locatie, protocol en gebruiker is daarbij een belangrijk element. Bevondien wordt er dieper ingegaan op het uitrollen van deze architectuur en verbanden met andere functionele modellen (van bijvoorbeeld OneM2M en RAMI 4.0). Er werden ook nog papers gepubliceerd rond semantische interoperabilitiet in samenwerking met andere (standaardisatie) Organisaties en bedrijven. In [6] wordt het belang van semantische interoperabiliteit uitgelegd, en worden ook aanbevelingen gedaan voor semantische interop Standaarden door het gebruiken van ontologieen.

AIOTI WG08 : Smart Cities

Deze werkgroep heeft aanbevelingen gedaan voor grote Smart City piloot projecten. Daarbij ligt de focus op de echte noden en problemen van de vraagzijde (burgers en steden) en wat de uitdagingen en technologieen zijn aan de aanbod zijde. Daarbij zijn de sleutel succes factoren schaalbaarheid en repliceerbaarheid door interoperabiliteit in de data laag, duurzaamheid vanuit economisch en sociaal perspectief en een hefboomeffect voor het locale digitale leven en digitale economie in Europese steden. In 2015 werd er een rapport [7] met aanbevelingen gepubliceerd voor het opzetten van large scale (IoT) piloot projecten. Een belangrijk kenmerk van IoT in stedelijke context, is de nood aan de combinatie van data uit verschillende domeinen (Cross-Domain) om smart city toepassingen mogelijk te maken. In 2018 werd hiervoor een rapport [8] gepubliceerd met technieken voor het repliceren van smart city toepassingen. Deze technieken zijn dan ook relevant in een Open [[::Category:Open_Smart_City_Architectuur| Smart City Architectuur]] en hier worden er een aantal opgelijst :

 • definieren en delen van goede praktijken
 • oplijsten van gemeenschappelijk en veel voorkomende (Cross-Domain) use cases
 • interoperabiliteit als sleutel principe
 • een platform benadering
 • zoveel mogelijk gebruik van verticale en horizontale Standaarden

De aanbevelingen van dit document zijn :

 • Steden moeten horizontaal denken voor hun aankoop processen wegens de groeiende nood aan cross-domain toepassingen
 • Het delen van inzichten en ervaring tussen steden zijn de sleutel tot het beter begrijpen van de kosten en baten van deze toepassingen
 • Een horizontale benadering gaat in wezen over een robuste data infrastructuur om dit toe te laten.