Architectuurstandaarden

Het gebruik van architectuurstandaarden voor slimme steden is essentieel. Het maakt mogelijk om een generieke architectuur uit te werken dat zowel specifiek bruikbaar is voor de gebouwde use cases als voor andere use cases. Herbruikbaarheid van bouwstenen staat hier centraal.

Onder een architectuurstandaard verstaan we onder meer:

  • Gebruik van gevalideerde principes;
  • Herbuikbaarheid van bouwstenen;
  • Gestandaardiseerde aanpak, deliverables en formaat;
  • Definitie van een semantische lijst;
  • Architectuur in co-creatie en architectuurstandaard in peer review en validatie.

  • VLOCA zal vanaf 2023 open city architectuurstandaarden opleveren.


    Deze pagina wordt verder aangevuld.