Principes

Onderstaande principes werden gedefinieerd tijdens de VLOCA exploratiefase tot 2022. De principes worden herzien en aangevuld.


Deze ontwerp principes zijn een samenvatting van bevindingen van verschillende organisaties zoals OpenNorth, OpenDei, Gaia-X, IDSA, OASC, AIOTI, ... in 2 categorieen : de meer operationele principes rond data en infrastructuur, en de effectiviteits principes om het doel om het leven van de burger in de stad/gemeente te verbeteren zo gedragen mogelijk te realiseren.

VLOCA operationele principes (DATA/SYSTEM driven)

(zie https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/vloca-kennishub/Categorie:Technische_principes )

Hier breiden we de term FAIR graag uit naar FAIRed+

OP.1 FAIR – Findable

  Voorbeelden : IDS metadata registry, data catalogues, ...

OP.2 FAIR – Accessible

  Voorbeelden : Open API’s, LDES, ...

OP.3 FAIR – Interoperable

  Voorbeelden : ISA2, MIMs, ...

OP.4 FAIR – Reusable

  Voorbeelden : data governance, ...

OP.4 FAIRed- Efficient

  Voorbeelden :  Total Cost of Ownership, Federation, Decentralization, open source, open protocols, modularity, data lakehouses, scalability, reliability, cost, customization, protocols management, cloud & vendor lock-in management, support & maintenance, technology complexity management, hardware agnostic management,  ...

OP.6 FAIRed – Decisionable

  Voorbeelden : data quality, data provenance tracking, GDPR compliant handling, ...

OP.7 Data marketplace enabled

OP.8 Openness

  Voorbeelden : open data charter, open source software, ...

OP.9 Privacy & sovereingty

  Voorbeelden : personal data management, data projection, ...

OP.10 Security


VLOCA effectiviteits princpes (PEOPLE driven)

(zie Effectiviteitsprincipes) Deze principes worden in de literatuur ook de CARE principes genoemd. (Collective Benefit – Authority to Control – Responsible – Ethical)

EFF.1 Transparant

EFF.2 Respectvol

EFF.3 Verantwoordelijk

EFF.4 Activerend

EFF.5 Democratisch

EFF.6 Ethisch

Opgenomen onder technische principes