Deze ontwerp principes zijn een samenvatting van bevindingen van verschillende organisaties zoals OpenNorth, OpenDei, Gaia-X, IDSA, OASC, AIOTI, ... in 2 categorieen : de meer operationele principes rond data en infrastructuur, en de effectiviteits principes om het doel om het leven van de burger in de stad/gemeente te verbeteren zo gedragen mogelijk te realiseren.


VLOCA operationele principes (DATA/SYSTEM driven)

(zie https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/vloca-kennishub/Categorie:Technische_principes )

Hier breiden we de term FAIR graag uit naar FAIRed+

OP.1 FAIR – Findable

  Voorbeelden : IDS metadata registry, data catalogues, ...

OP.2 FAIR – Accessible

  Voorbeelden : Open API’s, LDES, ...

OP.3 FAIR – Interoperable

  Voorbeelden : ISA2, MIMs, ...

OP.4 FAIR – Reusable

  Voorbeelden : data governance, ...

OP.4 FAIRed- Efficient

  Voorbeelden :  Total Cost of Ownership, Federation, Decentralization, open source, open protocols, modularity, data lakehouses, scalability, reliability, cost, customization, protocols management, cloud & vendor lock-in management, support & maintenance, technology complexity management, hardware agnostic management,  ...

OP.6 FAIRed – Decisionable

  Voorbeelden : data quality, data provenance tracking, GDPR compliant handling, ...

OP.7 Data marketplace enabled

OP.8 Openness

  Voorbeelden : open data charter, open source software, ...

OP.9 Privacy & sovereingty

  Voorbeelden : personal data management, data projection, ...

OP.10 Security


VLOCA effectiviteits princpes (PEOPLE driven)

(zie Effectiviteitsprincipes) Deze principes worden in de literatuur ook de CARE principes genoemd. (Collective Benefit – Authority to Control – Responsible – Ethical)

EFF.1 Transparant

EFF.2 Respectvol

EFF.3 Verantwoordelijk

EFF.4 Activerend

EFF.5 Democratisch

EFF.6 Ethisch

Opgenomen onder technische principes