Dit is de initiatiefpagina City of Things Databroker - Gent.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2018VLAIOANPR-camera's - Turnhout
BEReSLIM - Boilers en Ruimteverwarmers elektrisch SLIM sturen - Genk
Burenondersteuning - Aalst
Databroker - Gent
De creatie van open (IoT) data awareness bij lokale overheden - Leuven
Slim beheer openbaar domein - Edegem
Slim gemeentevuil - Neerpelt
Slimme IoT technologie gekoppeld aan slimme zorgverlening voor levensloopbestendig wonen - Leuven
Slimme mobipunten - Peer
Smart Flow - Herent
Structurering innovatieve studentenprojecten in studentensteden - Leuven
EVENTMACHIEN - Pepingen
Geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden - Mechelen
Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen - Kampenhout
Marktplaats Smart City - Bonheiden
MoDi:2B - Mobiliteit als een dienst aan burgers via derde-betalersystemen - Leuven
Mobiliteitsmanagement met ANPR - Puurs
Museum of Things for People - Gent
Oases van rust - Dendermonde
Wegdekkwaliteitsinspectie - Lubbeek


Er zijn verschillende (open)databronnen beschikbaar in Vlaanderen. Deze zijn thematisch of territoriaal georganiseerd, wat het voor de (her)gebruiker niet altijd makkelijk maakt om alle beschikbare data te vinden.

Anderzijds merken we dat potentieel ontsluitbare data blijven liggen door het ontbreken aan technische middelen of kennis om de data te publiceren. Niet enkel bij overheden, maar privé personen, organisaties en bedrijven drukken de wens uit (loT)data te publiceren.

Bij nieuwe projecten worden publiceerbare data gegenereerd, die niet altijd verspreid worden vanuit technische/budgetoverwegingen.

Ervaring uit binnen- en buitenland leert dat zowel de portaalaanpak als de combinatie van realtime/sensordata met statische (geo)data een meerwaarde biedt.

Om het aanbod technisch te harmoniseren, potentiële databronnen makkelijk te publiceren en data te delen onder (al dan niet betalende) voorwaarden, manifesteert zich een nood naar een databroker. Een databroker plaatst zich tussen de loT-devices en bundelt sensordata van publieke en private bronnen om die nadien als open/shared/closed data weer vrij te geven aan bepaalde profielen.

Hiervoor willen we een Open Source technologie stack uitbouwen, decentraal gemanaged, die data kan publiceren, een loT-broker systeem omhelst en makkelijk te implementeren is voor andere steden en gemeenten.

De resultaten van dit project werden gepubliceerd in de Praktijkenbank van VVSG.”