Korte Beschrijving

Data die gegenereerd wordt rond de fysieke locaties van mobipunten via API ontsluiten naar het bredere palet aan mobiliteitsplatformen in Vlaanderen.

Projectkader:

De mobipunten vormen een belangrijke sleutel in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Ook in het brede netwerk van open informatie in Vlaanderen is een rol voor deze mobipunten weggelegd. Naast het feit dat de mobipunten een ruimtelijke referentie hebben, kunnen zij ook dienen als ankerpunt voor aanvullende data. Realtime vervoersinformatie, de aanwezigheid van mobiliteitsopties en -diensten alsmede automatisch gegenereerde data vanuit sensoren kunnen worden gerelateerd aan de fysieke locaties van mobipunten. Dit creëert tal van mogelijkheden tot integraties met algemene reisplanner-toepassingen, planmakers bij lokale overheden, et cetera. Concreet wordt er gewerkt aan een API om de volgende mobipunt-gerelateerde data te ontsluiten:

  • Regel in ongenummerde lijst (Anonieme) Gebruikersdata: Lokale algemene gebruikersstatistieken, beoordelingen, resultaten van bevragingen, …
  • Regel in ongenummerde lijst Lokale data: Lokaal verkregen data betreffende vervoersaanbod, aanwezige diensten, toeristische informatie, lokale bijzonderheden, ...
  • Regel in ongenummerde lijst Sensordata: Optionele aanwezigheid van verschillende typen sensoren die kunnen ondersteunen bij het directe gebruik (cf parkeergelegenheid) alsmede input kunnen vormen voor lokaal onderzoek of specifieke problematieken (luchtkwaliteit, …).

File:VLOKA-Traject-Mobipunten.pdf

Beschrijving Architectuur

Lessons learned