Deze pagina beschrijft welke stappen je doorloopt om een nieuw Hoppin' punt te creëren.

Hoe kun je hier digitaal aan meewerken ? Daar vind je hier meer uitleg over.

Raadpleeg het stappenplan

Het Departement Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse overheid maakte een draaiboek aan waar je de verschillende stappen terugvindt die je doorloopt bij het inplanten van een nieuwe Hoppin' punt. Je vindt het stappenplan hier. Het omvat onder andere:

  • Wat is een Hoppinpunt
  • Waaraan moet het Hoppinpunt voldoen?
  • Hoe pas je de huisstijl voor Hoppinpunten toe
  • Waar en wanneer is de huisstijl afdwingbaar (gewestwegen vs. gemeentewegen)

(dit stappenplan moet verder nog vorm krijgen)

Contacteer de verantwoordelijk van je vervoerregio

De concrete uitrol van Hoppinpunten wordt vooral gecoördineerd op niveau van de vervoerregio's. Contacteer de verantwoordelijk van je vervoerregio om te kijken welke ervaringen er al zijn in andere gemeenten en of je ondersteuning kunt krijgen vanuit de vervoerregio zelf. De lijst met vervoerregio's vind je op deze webpagina, als je doorklikt vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt van de vervoerregio.

Contacteer een (buur)gemeente met ervaring

Tal van gemeenten hebben reeds een Mobipunt of Hoppinpunt gerealiseerd. Hierbij hebben ze waardevolle kennis opgedaan en informatie verzameld of documentatie aangemaakt die eventueel hergebruikt kan worden door jouw gemeente. Ga na bij de verantwoordelijke van de vervoerregio welke goeie voorbeelden zijn. (Momenteel is er nog geen centraal overzicht beschikbaar met bestaande Hoppin' punten)

Registreer het Hoppinpunt

Registreer het Hoppinpunt op het digitale platform van de Vlaamse Overheid (dit is een verplichting om een vergunning / subsidies) te kunnen verkrijgen. Er wordt een Hoppin’ ID aangemaakt voor jouw Hoppinpunt. Op deze manier kunnen mobiliteitsaanbieders op termijn automatisch de data (zoals de beschikbaarheid, prijzen, ..) van hun diensten linken aan je Hoppin’ punt, en deze digitaal beschikbaar maken.