Deze pagina beschrijft welke stappen je doorloopt om een mobiliteitsdienst (deelfietsen, parkeerplaatsen, een pakjesautomaat, een bushalte, ..) toe te voegen aan een Hoppinpunt.

Ga op zoek naar de verantwoordelijke uitbater

Neem contact op met de verantwoordelijke wegbeheerder / gemeente om de verantwoordelijke uitbater te weten te komen. Dit kan bijvoorbeeld Agentschap Wegen en Verkeer zijn voor gewestwegen of de gemeente voor lokale wegen, maar ook de Werkvennootschap of Lantis. Volgens de nota van de Vlaamse regering: "De aanleg van Hoppinpunten wordt in het artikel 42 van het Decreet Basisbereikbaarheid toegewezen aan de wegbeheerder. Het is daarom van belang dat de beleidsvisie verspreid wordt en zijn doorwerking krijgt in het regionale en lokale mobiliteitsbeleid."

Neem contact op met de verantwoordelijke uitbater

Contacteer de uitbater van het Hoppinpunt en vraag de aansluitingsvoorwaarden en timings na om te weten te komen of er nog ruimte is voor de dienst die je wil toevoegen, aan welke voorwaarden die moet voldoen en op welke momenten extra diensten toegevoegd kunnen worden.

Zorg voor een digitale beschrijving van de mobilitetisdienst

Hou er ook rekening mee dat er specifieke voorwaarden zijn rond data-uitwisseling (met de mobiliteitscentrale). Het is belangrijk dat het aanbod goed digitaal beschreven is en de beschikbaarheid van de diensten ook digitaal raadpleegbaar is. Zo komt je dienst op de overzichten met Hoppingpunten, eventueel ook in routeplanners en kunnen weggebruikers op voorhand weten welke diensten er aanwezig zijn en wat de beschikbaarheid is.