Deze pagina beschrijft welke stappen je doorloopt om subsidies aan te vragen voor een Hoppinpunt

Hoe kun je hier digitaal aan meewerken ? Daar vind je hier meer uitleg over.

Bepaal wie de verantwoordelijke wegbeheerder is

De subsidies hangen onder andere af van wie de wegbeheerder is van het Hoppinpunt. Dit kan bijvoorbeeld Agentschap Wegen en Verkeer zijn voor gewestwegen of de gemeente voor lokale wegen. Als u zelf niet de wegbeheerder bent, neem contact op met de verantwoordelijke wegbeheerder om af te stemmen.

Lees het besluit van de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed rond het subisidiëren van Hoppinpunten, daarin vind je de nodige achtergrondinformatie. Het besluit kun je hier raadplegen.

Bekijk de voorwaarden

Op deze pagina kun je een overzicht vinden van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om subisdies te ontvangen. Het gaat ondermeer over de visuele identiteit van het Hoppinpunt, de toegankelijkheid en nodige vergunningen zoals een omgevingsvergunning.

Hou er ook rekening mee dat er specifieke voorwaarden zijn rond data-uitwisseling (met de mobiliteitscentrale). Het is belangrijk dat het aanbod goed digitaal beschreven is en de beschikbaarheid van de diensten ook digitaal raadpleegbaar is. Zo komt je Hoppinpunt op de overzichten, routeplanners en kunnen weggebruikers op voorhand weten welke vervoersmiddelen, parkeerplaatsen, dienst etc. er beschikbaar zijn.

Contacteer de verantwoordelijk van de vervoerregio

De concrete uitrol van Hoppinpunten wordt vooral gecoördineerd op niveau van de vervoerregio's. Contacteer de verantwoordelijk van je vervoerregio om te kijken welke subsidies van toepassing zijn. De lijst met vervoerregio's vind je op deze webpagina, als je doorklikt vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt van de vervoerregio.