Ik wil de data van een watersensornetwerk beheren

Ik wil de data bewaren (keuze databank, backups, toegangscontrole,…)

Hoe houden we gestructureerd data bij? Voor aanbevelingen, zie volgend draaiboek.

Voor de keuze van een database, zie volgend draaiboek.

Ik wil de data ontsluiten voor anderen (data broker aanbodzijde)

Hoe deel ik mijn data?