Deze richtlijnen worden momenteel opgemaakt in een co-creatie proces. Aanbeveling dus onder voorbehoud. Deze worden momenteel geregeld geüpdatet. Naar het einde van 2021 toe worden deze richtlijnen gefinaliseerd.

Binnen VLOCA Water in de stad wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen historische data en real-time data.

Historische data

In de meeste gevallen volstaat voor historische data een postgres database of gelijkwaardig. Indien er veel gebruikt gemaakt wordt van GIS data, kan het nuttig zijn om gebruik te maken van een PostGIS extentie. GIS data is ook data, en ergens heeft het geen speciale behandeling nodig. Doch, ervaring leert dat bepaalde queries of berekeningen veel efficiënter gebeuren door gespecialiseerde database structuren. Vandaar deze aanbeveling. Voor een geschikt database model kan er in eerste instantie gekeken worden naar de vereiste VLOCA metadata die aangeraden worden, om een eerste lijst te hebben van belangrijke velden om bij te houden.

Real-time data

Als er over real-time data gesproken wordt, zijn databases die efficiënt om kunnen met tijdsreeksen een pluspunt. Databases zoals InfluxDB, Timescale Postgres of Apache Druid of gelijkwaardig kunnen dienst doen.