Deze richtlijnen worden momenteel opgemaakt in een co-creatie proces. Aanbeveling dus onder voorbehoud. Deze worden momenteel geregeld geüpdatet. Naar het einde van 2021 toe worden deze richtlijnen gefinaliseerd.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van standaarden die gekozen werden voor opslag en overdracht van wel bepaalde databronnen. Gezien de grote hoeveelheid aan standaarden, kan het zijn dat er voor wel bepaalde cases andere standaarden nodig zijn. Dit overzicht dient als eerste referentie welke opties er zijn, en sluit deze die niet vermeld worden niet noodzakelijk uit.

GIS

Toepassing Standaard Voordelen Nadelen Opmerking
Delen GIS data OGC WFS bv: OGC WFS, WMS en WMTS

Natuurlijke waterlopen

Toepassing Standaard Voordelen Nadelen Opmerking
periodische grab sample FIWARE-WaterQualityObserved


Bodem

Rioleringsstelsel

Modelering

Neerslag

Andere

Toepassing Standaard Voordelen Nadelen Opmerking
Excel, csv of google sheets etiquette Een excel tabblad, google sheet, of gelijkwaardig, is op zo'n manier gestructureerd dat elke kolom slechts één type data behandelt, en elke rij een nieuwe observatie is. De inhoud van de kolommen, die bovenaan worden beschreven door een header, verandert niet.
Opslag time-series data InfluxDB
Opslag time-series data Timescale Postgres
Opslag time-series data Apache Druid​