Communicatie sensor data

De keuze van een geschikte datatransmissie techniek is essentieel om hoog frequente sensor data te ontsluiten: zie hierover volgende pagina.

Ontlsluiten voorspellingen

Eens een bepaalde detectie / datapunt gemaakt is, is het belangrijk om de info die nodig was om tot deze informatie te komen goed te documenteren. Voor aanbevelingen hierover, raadpleeg de pagina: Hoe houden we gestructureerd data bij?

De volgende stap is deze gestructureerde en goed gedocumenteerde data te ontsluiten. Voor de aanbeveling hierrond, kan de volgende pagina geraadpleegd worden: Hoe deel ik mijn data?

Data dashboarding en visualisatie

Voor een aantal tips bij het opzetten van een online dashboard zie volgende pagina

VLOCA Projecten gerelateerd aan het draaiboek

VLOCA project Organisatie(s)
Stiemerlab Stad Genk, VITO, UHasselt, VMM, LUCA school of Arts
Hydrologisch meetnet provincie Antwerpen Provincie Antwerpen