Business werkgroep VlocaTraject/Citerra

Tijdens de eerste sessie, de “business werkgroep”, duiken we in de use cases. Eerder werden er al een aantal use-cases geformuleerd door het kernteam. Deze werden verwerkt in het VLOCA-model. Het doel van deze sessie is om de use-cases te valideren, eventueel bijkomende use-cases te formuleren en de scope van het project af te bakenen. De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.

De business werkgroep vond plaats op 27 februari 2024.

Context

Initiatief

In samenwerking met Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en de Stad Antwerpen werkt VLOCA (Vlaamse Open City Architectuur) samen met OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) aan een City of Things project genaamd "Citerra". Citerra staat voor 'City Environmental Regulations and Rights for Access' voor steden, gemeenten, bedrijven, burgers, verenigingen en overheden , en heeft als doel de link te leggen tussen de genoemde stakeholders en de lokale regelgeving.

Het doel van Citerra is om alle regelgevingen te centraliseren en te uniformeren, waarbij de aanvragen voor vergunningen kunnen worden ingediend. De focus van dit City of Things traject ligt op vergunningen voor autoluwe zones of gebieden met cameratoezicht. Hoewel de Stad Antwerpen het project leidt, is het de bedoeling om dit initiatief breder te zien richting alle lokale besturen.

Op dit moment is de informatie over verschillende gereglementeerde zones in de stad niet goed georganiseerd, wat het voor burgers en bedrijven moeilijk maakt om te begrijpen welke regels waar van toepassing zijn. Het handmatig invullen van persoonlijke gegevens bij herhaalde aanvragen leidt ook tot frustratie. Om dit te verbeteren, streeft het project ernaar gebruikers zelf hun profiel te laten beheren, inclusief het toevoegen van extra nummerplaten, en om gegevens automatisch in te vullen bij nieuwe aanvragen. Bovendien voldoet het project aan de Europese Commissie Directive over "Intelligent Transport Systems" door steden te verplichten Urban Vehicle Access Rights (UVAR) data naar het Europese Platform te uploaden, wat geautomatiseerd zal verlopen.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

OSLO

Het doel van OSLO is om de datastromen semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van lokale economie. Hierbij zal de focus gelegd worden op het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen lokale handelaars, horeca ondernemers en beleidsmakers.

Met OSLO wordt er concreet ingezet op semantische en technische interoperabiliteit. De vocabularia en applicatieprofielen worden ontwikkeld in co-creatie met o.a. Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, academici, de Europese Commissie en private partners (ondertussen meer dan 4000 bijdragers).

Extra informatie en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links: https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo en https://data.vlaanderen.be/

Brainstormsessie

Het doel en de aanpak van de brainstormsessie worden hieronder beschreven. Tevens wordt de uitkomst van de brainstorm hierin samengevat.

Doel van de brainstormsessie

Het doel van de brainstormsessie is het volgende:

  • De missie, visie en doelstellingen van het project, zoals geformuleerd in het VLOCA-model, valideren en feedback capteren
  • De use cases, zoals geformuleerd in het VLOCA-model, valideren en feedback capteren

Missie, visie en doelstellingen

Missie

Wat willen we bereiken?

“Een centraal platform aanbieden om vergunningen voor burgers, ondernemingen en verenigingen aan te vragen dat benaderd kan worden vanuit MijnBurgerProfiel, e-loketondernemers en het verenigingsloket. Het dient ook gekoppeld te zijn aan de bestaande aanvraagsystemen van de steden en gemeenten.”

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Het gaat ruimer dan enkel aanvragen, ook beheren van de aanvraag.

-       Er worden slechts drie entiteiten genoemd: burgers, ondernemingen en verengingen, omdat steden en gemeenten ook onder ondernemingen vallen.

-       Iedere entiteit van de Vlaamse Gemeenschap, waaronder ook steden en gemeenten vallen, heeft een OVO-code dat dient als een soort ondernemingsnummer.

-       Hier worden enkel de loketten vernoemd, er moet ook vermeld worden dat er een permits.be moet komen. Eventueel kan het woord ‘minstens’ toegevoegd worden.

-       Het overkoepelende doel is om een one-stop-shop te maken zodat je niet naar die lokketten moet gaan.

-       Bij het vernoemen van vergunning bedoelen we, meer specifiek, een vergunning voor een autoluwe zone.

Visie

Wat is de bestaansreden?

“Op dit ogenblik kunnen vergunningen voor verschillende gereglementeerde zones binnen een stad/gemeente helemaal niet digitaal of enkel via diverse websites per stad/gemeente aangevraagd worden. Dit is erg onoverzichtelijk en men moet zelf op zoek gaan naar wat er waar geldt en waar er, indien gewenst, extra rechten kunnen aangevraagd worden.”

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Voor ondernemingen kan het verwarrend zijn hoe de aanvragen moeten gedaan worden in de verschillende gemeenten.

-       We spreken beter van ‘lokaal bestuur’ wanneer we verwijzen naar stad of gemeente.

Doelstellingen

Wat is het doel van het project?

“    1) De aanvraagsystemen van steden en gemeenten te koppelen aan een centraal (e-loket) platform waar burgers, ondernemingen en verenigingen aanvragen kunnen doen en op die manier het ‘only-once principe’ te realiseren.

  2) De steden en gemeenten via IPDC/LPDC de data en voorwaarden voor een vergunning laten beheren zodat dit kan ontsloten worden naar het centrale platform.

  3) De statussen van vergunningen kunnen gevolgd worden en de goedgekeurde vergunningen kunnen worden gecommuniceerd.​ “

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       De scope vandaag is beperkt tot een vergunning van een voertuig. Is een onderscheid nodig tussen een persoon en een voertuig? In stad Gent wordt de vergunning gekoppeld aan een persoon die via het eLoket een nummerplaat kan linken aan zijn/haar/x vergunning. Uiteindelijk wordt de handhaving dus telkens gedaan via de nummerplaat van het voertuig.

-       Voor de OSLO-standaard zal het recht vasthangen aan de persoon, de persoon of de volmacht nemer om toegang te verlenen aan het voertuig.

-       Op dit moment wordt handhaving uitgevoerd via MAGDA om te controleren of het voertuig rechtmatige toegang heeft verkregen.

Use cases

ID Samenvatting Beschrijving
UC1 UC1: Registratie Registratie
UC2 UC2: Informatieplatform informatie platform en zoek opdrachten
UC3 UC3: Profiel & Formulier aanvullen Profiel aan- en formulier invullen
UC4 UC4: Indiening Indienen aanvraag
UC5 UC5: Opvolging dossier opvolging dossier
UC6 UC6: toekenningsproces toekenning, weigering, betwisting, advies aanvraag
UC7 UC7: dossierbeheer beheer dossier (overzicht, toevoegingen, verlengingen, aanpassingen, herinneringen, …)
UC8 UC8: Message Center CRM voor communicatie (uitgaande/inkomende, contact strategie en historiek)
UC9 UC9: Helpdesk helpdesk & FAQ & Reviews
UC10 UC10: betaalmodule betaalmodule en business model vinden en bouwen
UC11 UC11: Monitoring Monitoring en analytische rapportering incl fraudedetectie
UC12 UC12: Inzichten Rapporting BI Dashboards en Inzichten
UC13 UC13: Duurzaamheid Van een piloot tot een 'operationeel' draaiende applicatie en platform

UC1

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Registratie Registratie
BC1.1 Business capability als burger Als burger wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.2 Business capability als onderneming Als onderneming wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.3 Business capability als vereniging Als vereniging wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.4 Business capability als hulpdienst Als hulpdienst wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.5 Business capability als stadsambtenaar Als stadsambtenaar wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.6 Business capability als systeembeheerder Als systeembeheerder wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.7 Business capability als lokale bestuur Als lokaal bestuur wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.8 Business capability als overheid Als overheid wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten
BC1.9 Business capability inlog cookies Als gebruiker wil ik mijn inlogdata via cookies kunnen bijhouden zodat ik niet telkens opnieuw alles moet invullen bij het inloggen
BC1.10 Business capability mandaten toekennen Als gemandateerde van een instantie wil ik andere personen een mandaat/volmacht kunnen toekennen opdat zij ook de aanvragen kunnen doen (via mandatensysteem VMS bvb)
BC1.11 Business capability mandaten aanpassen Als gemandateerde van een instantie wil ik andere mandateerden kunnen verwijderen of statuut (welke rechten heeft ie op dit platform) aanpassen
BC1.12 Business capability via centraal registerpunt Als gebruiker wil ik via het ondernemingsloket of via een centraal registerpunt mijn aanvraag kunnen invoeren
BC1.13 Business capability rollen in de aanvraag proces Als gebruiker wil ik verschillende rollen voor aanvragen kunnen aanmaken (schrijven, indienen, annuleren, aanpassen) die op hun beurt beheerd kunnen worden (de rollen zelf aanpassen ed meer)
BC1.14 Business capability Volmachten andere organisatie Als gebruiker wil ik een volmacht kunnen geven aan andere entiteiten (andere organisatie)
BC1.15 Business capability aanvraag voor derden Ik moet mij als bvb ambtenaar kunnen inloggen om voor een andere persoon ook in te dienen
BC1.16 Business capability KBO vs Vestigingsnummer Als gebruiker wil ik mijn kunnen identificeren als zowel KBO nummer als Vestigingsnummer in het systeem
BC1.17 Business capability overnames Als gebruiker wil ik dat al mijn vergunningen worden overgenomen bij overname van mijn bedrijf
BC1.18 Business capability herinneringen voor updates Als systeembeheerder wil ik periodiek (om de 12 maanden ?) herinnering krijgen om te checken of mijn profiel nog klopt
BC1.19 Business capability Als gebruiker wil ik n unieke digitale bron voor de toekenning van mijn vergunning
BC1.20 Business capability beheer volmachten Als gebruiker wil ik mijn volmachten die ik gegeven gemakkelijk beheren (aanpassen, aanmaken, annuleren, enz.)

Aanvullende use cases

-       Als ondernemer wil ik ontzorgd worden

-       Als gebruiker wil ik via het ondernemingsloket of via een centraal registerpunt mijn aanvraag kunnen invoeren

-       Als gebruiker wil ik verschillende rollen voor aanvragen die op hun beurt beheerd kunnen worden

-       Als gebruiker wil ik een volmacht kunnen geven aan andere entiteiten (andere organisatie)

-       Als gebruiker wil ik één unieke digitale bron voor de toekenning van mijn vergunning

-       Als gebruiker wil ik dat vergunningen automatisch toegekend worden

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Momenteel moet je aanvinken voor welke entiteiten je vergunningen wil aanvragen

-       Unieke registratie bij een unieke bron, niet met duplicaten bij de vergunningen, er moet een centraal platform zijn

-       Volmacht moet gegeven worden aan de entiteiten. Dit zal zeer belangrijk zijn voor de logistiek, maar ook bv. voor PostNL moet het ook gemakkelijk zijn om volmachten te schrappen.

-       Via ondernemersloket of centraal registerpunt

-       Verschillende rollen: je hebt iemand nodig voor de registratie, hier moet je ook de link met MAGDA kunnen maken

-       Je moet een aanvraag kunnen doen voor iemand anders (mandatenregister)

-       Je hebt één KBO-nummer en verschillende vestigingen (bv hotelketens met verschillende vestigingen in één stad, maar hebben wel aparte vestigingsnummers, en de rechten zitten op KBO-niveau)

- Op ondernemingsloket met bekeken worden naar het onderscheid tussen KBO-nummer vs. vestigingsnummer vs. mandaten.

-       Wat bij firma’s die overgenomen worden, kunnen we dit meenemen?

UC2

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Informatieplatform informatie platform en zoek opdrachten
BC2.1 Business capability Info over specifieke stad Als aanvrager wil ik een overzicht kunnen zien van alle regels en toelatingen/vergunningen die ik nodig heb in een specifieke stad
BC2.2 Business capability Overzicht gans of geselecteerde 'Vlaanderen' Als aanvrager wil ik een overzicht kunnen zien van alle regels en toelatingen/vergunningen die van toepassing zijn in alle steden en gemeenten in Vlaanderen, of enkel van geselecteerde bestemmingen op n 'scherm' (overzichtelijk)
BC2.3 Business capability formulieren Als aanvrager wil ik via een link de formulieren terugvinden die ik nodig heb voor mijn aanvraag
BC2.4 Business capability Customized Informatie Als aanvrager wil ik dat de informatie aangepast wordt ifv mijn hoedanigheid, bvb burger, onderneming, vereniging, hulpdienst, ambtenaar, enz.
BC2.5 Business capability strikte minimum Als aanvrager wil ik dat de gevraagde informatie beperkt blijft tot de noodzakelijke ifv mijn hoedanigheid (profiel, locatie, type aanvraag, enz.)
BC2.6 Business capability search engine Als aanvrager wil ik de informatie kunnen opzoeken via sleutelwoorden of meest gezochte items
BC2.7 Business capability voorbeeld formulieren Als aanvrager wil ik voorbeelden van ingevulde aanvragen kunnen zien
BC2.8 Business capability Wizzard als gebruiker wil ik bij het invullen reeds autofill kunnen activeren (of desactiveren) die zou moeten leiden tot de juiste informatie
BC2.9 Business capability filter Als gebruiker wil ik bij het zoeken filters kunnen instellen in de rand bvb om de resultaten die ik voor mij krijg te beperken
BC2.10 Business capability WCAG normen Als aanvrager die 'slechtziende' is wil ik de informatie op een manier krijgen die voldoet aan de WCAG normen
BC2.11 Business capability Andere Applicaties Als derde partij applicaties zoals waze en google maps wil ik die informatie gemakkelijk en gestructureerd kunnen opvragen
BC2.12 Business capability vaste hoofdstukken Als gebruiker wens ik vaste hoofdstukken/onderdelen te zien krijgen om mij te informeren: doelgroep, voorwaarden, eigenschappen m.b.t. voertuigen
BC2.13 Business capability Internationale bestuurder Als internationale gebruiker wil ik de informatie waar kan ik binnen met welke vergunningen enz ook in mijn taal kunnen terugvinden.
BC2.14 Business capability Alternatieven (meertalig) Als (buitenlandse) gebruiker wil ik de alternatieve routes of acties kunnen voorgesteld krijgen indien ik geen vergunning kan verkrijgen

Aanvullende use cases

-       Als gebruiker wens ik vaste hoofdstukken/onderdelen te zien krijgen om mij te informeren: doelgroep, voorwaarden, eigenschappen m.b.t. voertuigen

-       Als gebruiker wens ik de mogelijkheid te hebben om aan na registratie te doen

Discussie

-       Er moet gecommuniceerd worden met vaste hoofstukken

-       Ook op doelgroep niveau aanpassen

-       Er moet een link zijn tussen het platform en andere apps voor bv Waze, Google Maps waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is

o   Opm.: hier bovenop ook een economisch model te bouwen - extra services bovenop zetten, er moet een bereidheid zijn van de bedrijven die momenteel grote kost betalen, potentieel kijken naar Athumi voor implementatie.

-       Vraag: wat moet ik doen als ik een stad ben binnengereden en heb de registratie niet gedaan? Na registratie doen.

-       Wizard/filter toevoegen zodat er in de linker kolom een optie bestaat om de informatie behapbaar te maken.

-       WCAG – moet compliant zijn aan de normen voor slechtzienden etc.

UC3

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Profiel & Formulier aanvullen Profiel aan- en formulier invullen
BC3.1 Business capability download voor later Als aanvrager wil ik het document kunnen downloaden en invullen op mijn gemak
BC3.2 Business capability gesaved voor later Als aanvrager wil ik het formulier online invullen, saven, terug openenen, aanvullen, enz.
BC3.3 Business capability prefillen Als aanvrager wil ik dat de centraal gekende informatie (bvb DIV, magda, ) velden wordt opgehaald en voorgesteld of 'prefilled' wordt in het formulier
BC3.4 Business capability attesten op zelfde pagina gekregen en opgeladen Als aanvrager wil ik dat de nodige attesten direct (op zelfde pagina) kan opgevraagd en toegevoegd worden aan het formulier
BC3.5 Business capability manueel ingevuld en gescand opgeladen Als aanvrager wil ik ook een gescande ingevulde formulier kunnen opladen voor indiening
BC3.6 Business capability OCR van scans Als systeembeheerder wil ik een gescande ingevulde formulier kunnen 'digitaliseren' via OCR modules en door de aanvrager laten valideren
BC3.7 Business capability overschrijven van prefilled Als aanvrager wil ik de 'prefilled' velden kunnen 'overschrijven' met meer correctere informatie, maar dan wel met justificatie argumenten
BC3.8 Business capability multi steden of gemeenten Als aanvrager wil ik het 'generieke' aangepaste formulier kunnen invullen met het oog op aanvraag voor verschillende steden of gemeenten (formulier wordt opgesplitst in formulier per stad en gemeente die gekozen werd)
BC3.9 Business capability verplichte velden Als aanvrager wil ik steeds kunnen zien welke informatie noodzakelijk zijn die nog niet zijn ingevuld (in het rood bvb)
BC3.10 Business capability multi aanvragen Als aanvrager wil ik verschillende formulieren kunnen invullen en bijhouden en bewerken
BC3.11 Business capability validatie ingevulde velden Als ambtenaar wil ik een onderscheid kunnen zien welke velden gevalideerd zijn door centrale bronnen en welke werden overgeschreven door de aanvrager
BC3.12 Business capability opmerkingen Als aanvrager wil ik bepaalde opmerkingen kunnen toevoegen die ik nodig acht voor de beslissingsproces
BC3.13 Business capability extra opladen documenten Als aanvrager wil ik documenten kunnen opladen die ik zelf acht nodig te zijn als argumentatie
BC3.14 Business capability copy/paste Als aanvrager wil ik oude ingevulde aanvragen kunnen copieren en plakken tot een nieuwe extra aanvraag
BC3.15 Business capability via mijnburgerprofiel Als burger wil ik mijn aanvraag kunnen doen via mijnburgerprofiel (embedded of enkel voor de authenticatie)
BC3.16 Business capability via e-loketondernemers Als onderneming wil ik mijn aanvraag kunnen doen via e-loketondernemers (embedded of enkel voor de authenticatie)
BC3.17 Business capability via verenigingsloket Als vereniging wil ik mijn aanvraag kunnen doen via verenigingsloket (embedded of enkel voor de authenticatie)
BC3.18 Business capability hulpdiensten Als hulpdienst wil ik mijn aanvraag kunnen doen via e-loketondernemers (embedded of enkel voor de authenticatie)
BC3.19 Business capability API koppeling met eigen systemen Als aanvrager wil ik eigen beheer- of planningsytemen (bvb logistieke planningstool, of gewoon een excel sheet) kunnen koppelen aan mijn profiel zodat ik niet telkens bvb nummerplaten met datum en lokatie moet invullen bij elke aanvraag
BC3.20 Business capability wagen van derden Als aanvrager wil ik ook voor voertuigen van derden een aanvraag kunnen doen bij bvb huur of lease wagen
BC3.21 Business capability e-inclusie Als ambtenaar wil ik een aanvraag kunnen voor een aanvrager die niet op de website geraakt, maar die wel naast mij staat
BC3.22 Business capability indienen enkel door gemandateerd Als bestuurder bvb wil ik dat mijn 'medewerker' de aanvragen invult en enkel ik kan valideren en indienen
BC3.23 Business capability onderaannemer Als gebruiker wil ik een aanvraag kunnen doen voor mijn onderaannemer
BC3.24 Business capability herbruikbare oude aanvraag Als gebruiker wil ik de formulier van een 'oude' aanvraag kunnen hergebruiken om een nieuwe aanvraag te starten
BC3.25 Business capability buitenlandse gebruiker Als buitenlandse gebruiker wil ik de formulier in verschillende talen kunnen invullen
BC3.26 Business capability een (virtuele) helpdesk bij invulling Als gebruiker wens ik een helpdesk om mij te ondersteunen bij het invoeren/invullen van mijn aanvraag


Aanvullende use cases

-       Als lokale overheid wil ik aanvragen kunnen doen voor mijn burgers (loketfunctie)

-       Als gebruiker wens ik mijn profiel te kunnen definiëren

-       Als beheerder wens ik dat het platform, op regelmatige basis, een automatische check doet van alle parameters van de vergunninghouders zodat deze automatisch kunnen verlengd/verwijderd worden

Discussie

-       Wat is de impact op bestaande vergunningen? idee: je verhuist, wat is de impact op mijn bestaande vergunningen.

o   Andere optimalisatieslagen voor aanvragers; trigger geven “let op: die firma moet ook

-       Up-to-date houden van profielen/ vernieuwen van informatie

-       Soms zijn er grootgebruikers gelinkt aan 1 profiel, wat hiermee?

o   Mandatensysteem van Vlaanderen koppelen

o   Loketfunctie?

o   API-wagenpark

-       Burger met loket, is er een specifiek profiel? We moeten dubbels vermijden.

UC4

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Indiening Indienen aanvraag
BC4.1 Business capability officieel 'indienen' Als aanvrager wil ik het ingevuld formulier kunnen 'indienen' via een 'indien' knop
BC4.2 Business capability doorsturen naar derden Als aanvrager wil ik een ingevuld formulier kunnen emailen/opsturen naar een centraal email/adres (of via API)
BC4.3 Business capability verplichte velden Als aanvrager wil ik bij het niet correct ingevuld formulier direct een 'weigering' van indiening kunnen zien met voorstel van 'correcties' (welke velden waren verplicht)
BC4.4 Business capability bevestiging aanvraag Als aanvrager wil ik een bevestigingscode (=dossier nummer) en email krijgen met informatie over de volgende stappen
BC4.5 Business capability retro actieve na-registratie Als aanvrager wil ik, indien het proces dit toelaat, ook naregistratie kunnen doen, dus wanneer ik zonder vergunning ben binnengereden wil ik nog binnen de x uren mezelf kunnen registreren en aanvraag indien retro actief.
BC4.6 Business capability Belgische Talen Als gebruiker wens ik een meertalig platform (minstens Nederlands, Frans en Duits)
BC4.7 Business capability happy flow garanties Als gebruiker wens ik dat er een happy flow ge mplementeerd wordt
BC4.8 Business capability een (virtuele) helpdesk bij indiening Als gebruiker wens ik een helpdesk om mij te ondersteunen bij het indiening van mijn aanvraag
BC4.9 Business capability meertalige bevestiging van de indiening Als gebruiker wens ik een gestandaardiseerde meertalige mail te ontvangen na de indiening
BC4.10 Business capability buitenlandse logistiek dienstverlener Als buitenlandse logistieke dienstverlener wens ik een aanvraag te kunnen doen voor een levering
BC4.11 Business capability CAPTCHA Als beheerder wens ik een CAPTCHA ter controle
BC4.12 Business capability bewijsstelling aan de aanvrager Als beheerder wens ik dat de aanvrager kan bewijzen dat hij/zij een bedrijf vertegenwoordigt en op locatie x moet zijn
BC4.13 Business capability contractors en onderaannemers Als gebruiker die met contractors of subcontractors werkt, wens ik voor hen een aangepaste oplossing


Aanvullende use cases

-       Als gebruiker wens ik een meertalig platform (minstens Nederlands, Frans en Duits)

-       Als gebruiker wens ik dat er een ‘happy flow’ geïmplementeerd wordt

-       Als gebruiker wens ik een helpdesk om mij te ondersteunen bij het invoeren/de opvolging van mijn aanvraag

-       Als gebruiker wens ik een gestandaardiseerde mail te ontvangen

-       Als buitenlandse logistieke dienstverlener wens ik een aanvraag te kunnen doen voor een levering

-       Als beheerder wens ik een CAPTCHA ter controle

-       Als beheerder wens ik dat de aanvrager kan bewijzen dat hij/zij een bedrijf vertegenwoordigt en op locatie x moet zijn

-       Als gebruiker die met contractors of subcontractors werkt, wens ik voor hen een aangepaste oplossing

-       Als beheerder verkies ik een digitale flow en wens ik deze te stimuleren

-       Als beheerder wens ik buitenlandse bezoekers te informeren waar ze hun voertuig kwijt kunnen

Discussie

-       Voor buitenlandse entiteiten ben je vaak heel laks of heel streng op vlak van data

-       Als je niet binnen mag, dat je dan ook geholpen wordt waar je dan wel mag staan.

-       In het platform niet bezighouden met de handhaving

-       Handhaving: hoe verloopt de controle van de aanvragen momenteel? Te goeder trouw? Als je per levering een bestelbon moet indienen wordt de administratieve last hoog. Hoe strikt en hoeveel bewijslast?

o   Gent: als bewoner kan je oneindig aanvragen indienen in functie van de (verwachte) nood

-       Na registratie: conditie op plaatsen in de tijd (maximum aantal dagen in het verleden of een datum in de toekomst) -> die regels moeten gestructureerd worden

o   Als lokale overheid ga je een soort configuratietool hebben waar je dan de parameters kan bepalen, hier zullen we een 80-20 manier gaan incorporeren

-       Taal aanvragen: goede dienstverlening in verschillende talen

-       Het is belangrijk dat buitenlandse bezoekers in acht genomen worden

UC5

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Opvolging dossier opvolging dossier
BC5.1 Business capability dossier status opvraging Als aanvrager wil ik de status kunnen zien van mijn aanvraag dossier, alsook wat de volgende statussen kunnen zijn
BC5.2 Business capability notificaties status verandering Als aanvrager wil ik via email bvb een bericht krijgen bij het veranderen van de status met evt argumentatie
BC5.3 Business capability status opvraging en aanpassing Als ambtenaar wil ik de status kunnen opvragen en evt manueel aanpassen
BC5.4 Business capability advies bij weigering Als aanvrager wil ik bij een weigering de motivering kunnen zien zodat ik de aanvraag evt kan aanpassen en terug indienen
BC5.5 Business capability last minute aanpassingen Als aanvrager wil ik aanpassingen kunnen doen in het proces ifv de huidige status (bvb invullen van nummerplaat indien nog niet gekend, bedrijfsvorm van bv tot NV bvb, enz.)
BC5.6 Business capability betwisten weigering Als aanvrager wil ik de weigering kunnen betwisten
BC5.7 Business capability herinnering notificatie Als aanvrager wil ik een notificatie kunnen krijgen als herinnering om een aanvraag opnieuw in te dienen of te verlengen
BC5.8 Business capability annulatie Als aanvrager wil ik een aanvraag kunnen annuleren en opnieuw later indienen
BC5.9 Business capability via mijnburgerprofiel Als burger wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via mijnburgerprofiel
BC5.10 Business capability e-ondernemingsloket Als onderneming wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via e-loketondernemers
BC5.11 Business capability verenigingsloket Als vereniging wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via verenigingsloket
BC5.12 Business capability hulpdiensten Als hulpdienst wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via e-loketondernemers
BC5.13 Business capability toevoeging nummerplaat Als aanvrager wil ik bij een goedgekeurde vergunning de uiteindelijke nummerplaat kunnen toevoegen die uiteindelijk zal gebruikt worden bij bvb verhuis of transport van meubelen ed meer, waar ik vergunning krijg nog voordat ik de exacte wagen nummerplaat ken.
BC5.14 Business capability opzoeking dossier Als aanvrager wil ik mijn dossiers kunnen opzoeken en selecteren ifv criteria bvb op nummerplaat, stad of gemeente, type van wagen, type van vergunningsaanvraag, enz.
BC5.15 Business capability herbruikbaarheid aanvraag Als gebruiker wil ik een nieuwe aanvraag kunnen starten/indienen op basis van een voorgaande aanvraag
BC5.16 Business capability hoe lang nog volgende stap ? Als gebruiker wens ik informatie te ontvangen over hoe lang je moet wachten voor een goedkeuring/status update van je aanvraag


Aanvullende use cases

-       Als gebruiker wens ik informatie te ontvangen over hoe lang je moet wachten voor een goedkeuring/update van je aanvraag

-       Als gebruiker wens ik een motivering te ontvangen waarom mijn aanvraag geweigerd is

-       Als gebruiker wil ik een nieuwe aanvraag kunnen starten/indienen op basis van een voorgaande aanvraag

Discussie

/

UC6

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: toekenningsproces toekenning, weigering, betwisting, advies aanvraag
BC6.1 Business capability beslissingsbomen Als lokaal bestuur wil ik de beslissingsbomen kunnen invoeren, visualiseren en aanpassen
BC6.2 Business capability automatisch toekenning of weigering Als systeembeheerder wil ik de aanvragen automatisch door de beslissingsboom laten draaien om automatisch toe te kennen, te weigeren of door te sturen naar ambtenaar
BC6.3 Business capability manuele toekenning Als ambtenaar wil ik een aanvraag manueel kunnen toekennen
BC6.4 Business capability weigering met advies Als ambtenaar wil ik een aanvraag kunnen weigeren met commentaar, justificaties of advies over de weigering
BC6.5 Business capability betwisten van weigering Als aanvrager wil ik de weigering kunnen betwisten binnen een bepaalde periode
BC6.6 Business capability betwisting opstarten Als ambtenaar wil ik de betwiste aanvraag kunnen heropstarten
BC6.7 Business capability voor advies vragen Als ambtenaar wil ik een aanvraag voor advies naar een andere instantie kunnen sturen
BC6.8 Business capability statistieken beslissingen Als lokaal bestuur en overheid wil ik statistieken kunnen draaien ivm toekenning en weigering (wie, wat, hoeveel, hoe lang, waarom, enz.)
BC6.9 Business capability rechten en plichten communiceren Als lokaal bestuur wil ik met de toekenning een overzicht kunnen sturen met de rechten en plichten die gepaard gaan met de toekenning
BC6.10 Business capability Triggers voor verandering Als lokaal bestuur wil ik indien er iets verandert, bvb verhuis, dat de vergunning automatisch wordt aangepast
BC6.11 Business capability alternatieven na weigering Als aanvrager wil ik, bij weigering van mijn aanvraag, alternatieve routes of acties die ik kan nemen, indien die er zijn.
BC6.12 Business capability automatische regelmatige checks Als beheerder wens ik dat het platform, op regelmatige basis, een automatische check doet van alle parameters van de vergunninghouders zodat deze automatisch kunnen verlengd/verwijderd worden
BC6.13 Business capability screening situatie Als ambtenaar wil ik dat bij verandering van de situatie de vergunning automatisch/manueel wordt toegekend of geanulleerd/ingetrokken/tijdelijk geschorst en krijgt de aanvrager die notificaties (bvb bedrijf failliet, garage wordt niet meer door aanvrager gehuurd, )


Aanvullende use cases

-       Als gebruiker wens ik het front office aspect kunnen ingeven en een weigering/goedkeuring ontvangen

-       Als gebruiker wens ik een aanvraag kunnen doen voor mijn onderaannemer

-       Als gebruiker wens ik een back-end functionaliteit waarin je lokale besturen de mogelijkheid geeft om te linken met het systeem

Discussie

-       Tot op welk niveau is de beslissing geautomatiseerd?

-       Wat met een voertuig/persoon die niet afkomstig is uit Vlaanderen/internationaal. Hoe ga je handhaven? Controleren?

-       Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen

a)     Het beheren van wie mag wat

b)    De handhaving achteraf

-       Er is een belangrijk 2de luik binnen dit project, nl de speciale gebieden in kaart brengen

UC7

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: dossierbeheer beheer dossier (overzicht, toevoegingen, verlengingen, aanpassingen, herinneringen, …)
BC7.1 Business capability overzicht alle interacties Als aanvrager wil ik een overzicht krijgen van mijn toegekende of geweigerde vergunningen, die ik kan downloaden, uitprinten en doorsturen naar andere email adressen, mijn ebox en in 'my wallet'
BC7.2 Business capability aanpassing dossiers Als aanvrager wil ik bestaande dossiers kunnen aanpassen en terug indienen
BC7.3 Business capability snelle verlenging aanvraag Als aanvrager wil ik toegekende vergunningen kunnen verlengen via een aparte verkorte proces
BC7.4 Business capability herinnering verloop Als aanvrager wil ik herinneringen krijgen wanneer mijn vergunningen verlopen
BC7.5 Business capability herinnering met link Als aanvrager wil ik in mijn herinneringsnotificaties een link staat waarin ik met een druk op een knop de verlengingsaanvraag kan gebeuren.
BC7.6 Business capability status dossier update Als systeembeheerder wil ik dat de 'status' nodig voor mijn dossiers automatisch geupdate worden waarbij de regels opnieuw worden 'berekend'
BC7.7 Business capability lijst bijna verlopen vergunningen Als aanvrager wil ik overzicht krijgen van alle toegekende vergunningen die binnen x maanden zullen verlopen
BC7.8 Business capability forward toekenning Als aanvrager wil ik mijn dossier kunnen delen met andere email adressen (of gemandateerde personen)
BC7.9 Business capability automatische verlenging Als systeembeheerder wil ik bepaalde vergunningen automatisch kunnen verlengen en notificeren naar de aanvrager


Aanvullende use cases

-       Als beheerder wens ik een verdienmodel uit te bouwen voor het platform

-       Als beheerder wens ik data spaces per aanvraag per transactie

-       Als gebruiker wens ik meldingen te ontvangen voor vergunningen die komen te verlopen

Discussie

-       Aandacht voor GDPR! Persoonsdata moeten verborgen worden

-       Aandacht voor cybersecurity

UC8

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Message Center CRM voor communicatie (uitgaande/inkomende, contact strategie en historiek)
BC8.1 Business capability Campaign automation Als lokaal bestuur wil ik een strategie via regels kunnen invoeren in het CRM om de communicatie (bevestigingen, herinneringen, generieke informatie,…) naar de aanvragers en dossierbeheerders kunnen uittekenen
BC8.2 Business capability contact dossier beheerder Als aanvrager wil ik berichten kunnen sturen naar de huidige dossierbeheerder ivm mijn aanvraag of dossier
BC8.3 Business capability contact aanvrager Als ambtenaar wil ik berichten kunnen sturen naar de aanvrager
BC8.4 Business capability contact historiek Als aanvrager en ambtenaar wil ik een overzicht krijgen van alle contact historiek mbt aanvragen of specifieke onderwerpen
BC8.5 Business capability communicatievoorkeuren Als aanvrager wil ik mijn communicatievoorkeuren kunnen instellen
BC8.6 Business capability optin/optout Als aanvrager wil ik mijn optin en optout kunnen instellen op elk ogenblik
BC8.7 Business capability DPO overzicht Als DPO wil ik een overzicht krijgen van alle bijgehouden contact informatie van de aanvragers
BC8.8 Business capability email forwarding Als aanvrager wil ik mijn dossiers of vergunningen kunnen doorsturen naar andere email adressen
BC8.9 Business capability GDPR Als systeembeheerder wil ik dat alle informatie die wordt bijgehouden de GDPR wetgeving volgen
BC8.10 Business capability informatie communicatie Als lokaal bestuur wil ik een communicatie kunnen sturen die betrekking hebben op de vergunningen, bvb veranderde geografische zones, extra uitzonderingen, werken, evenementen, ed meer
BC8.11 Business capability vertalingen via applicatie Als lokaal bestuur wil ik mijn communicaties ook in andere talen uitsturen door bvb google translate knopje in de communicatie te steken zodat de lezer zelf de vertaling snel en gemakkelijk kan opstarten


Aanvullende use cases

-       Als aanvrager kan ik aangeven of ik communicatie wil ontvangen enkel via het platform en/of via lokale overheid

-       Als gebruiker wens ik communicatievoorkeuren per stad en/of type vergunning apart kunnen bepalen

Discussie

-       CRM is heel breed! Hoort dit hier wel thuis?

o  Communicatiekanaal: hoe iemand contacteren?

o   Dit moet onderzocht worden: een standaard functionaliteit van ondernemers of burgerloket?

UC9

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case UC9: Helpdesk helpdesk & FAQ & Reviews
BC9.1 Business capability helpdesk 24/7 Als aanvrager wil ik een contact helpdesk kunnen contacteren (via mail, chat, telefoon, brief, whatsup, enz.) bij issues
BC9.2 Business capability FAQ Als ambtenaar wil ik een FAQ kunnen publiceren ifv de inkomende vragen en opmerkingen
BC9.3 Business capability Overview inbound Als lokaal bestuur wil ik een overzicht kunnen zien van alle opmerkingen, vragen, klachten, reviews enz. Ivm het proces, de tool, de dossierbeheerder, enz.
BC9.4 Business capability Review knop Als aanvrager wil ik een 'review' knop hebben mbt mijn ervaring
BC9.5 Business capability Chatbot Als aanvrager wil ik mijn vraag aan een 'chatbot' kunnen stellen


Aanvullende use cases

-       Als lokaal bestuur wil ik in het dashboard kunnen zien hoeveel vergunningen pending zijn

-       Als gebruiker wil ik op het platform kunnen zien bij welke contactpersoon ik terecht kan om informatie te bekomen rond mijn aanvraag (per regio)

Discussie

-       Wat als je een boete/retributie krijgt terwijl je een vergunning had?

o  Procedures bij (dezelfde?) ambtenaar

-       Helpdesk kan ook soort communicatie zijn tussen ambtenaar en aanvrager

o  De juiste antwoorden voor de vraag

-       Als je een toelating krijgt, krijg je dat ook in elektronische vorm om te bewijzen.

-       Is dit een helpdesk voor het platform of voor de vergunningen?

o  Is die helpdesk een ambtenaar of kan je naar die helpdesk bellen als ambtenaar?

UC10

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC10 Use case UC10: betaalmodule betaalmodule en business model vinden en bouwen
BC10.1 Business capability betalend of gratis Als lokaal bestuur wil ik bepaalde aanvragen (dringende bvb) betalend maken
BC10.2 Business capability betalingen in de tool Als aanvrager wil ik de betaling bij de aanvraag kunnen doen met bevestiging van betaling
BC10.3 Business capability terugbetalingen Als ambtenaar wil ik een betaling kunnen 'terugdraaien' indien nodig
BC10.4 Business capability overschrijving of cash Als aanvrager wil ik een betaling ook via overschrijving of contant kunnen doen waarbij ik mijn betalingsbewijs gescand kan opladen
BC10.5 Business capability met factuur Als aanvrager wil ik een fiscaal correcte factuur kunnen opvragen voor de boekhouding
BC10.6 Business capability n betaling meerdere aanvragen Als aanvrager wil ik voor veschillende aanvragingen nmalig kunnen betalen
BC10.7 Business capability pre of postpaid Als lokaal bestuur wil ik de betaling conditioneel maken voor de toekenning of na de toekenning maar voor de bevestiging of na de bevestiging
BC10.8 Business capability business model Als systeem owner wil ik een model kunnen vinden en bouwen om bvb bedrijven die enorme tijdswinsten maken te laten betalen om zo de kosten van die ontwikkeling mee te financieren.


Aanvullende use cases

-       Als lokaal bestuur wens ik een centraal platform voor de betalingen dat de vergoedingen automatisch doorstuurt naar de juiste stad/gemeente waarvoor de aanvraag werd ingediend

-       Als gebruiker wens ik online te betalen voor mijn vergunning

-       Als beheerder wens ik overschrijvingen of contante betalingen af te raden en maximaal in te zetten op online betalingen

Discussie

-       Idealiter wordt alles vooraf geregeld zoals bij een Zwitsers vignet

-       Periodieke toegang voor langere periode

UC11

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC11 Use case UC11: Monitoring Monitoring en analytische rapportering incl fraudedetectie
BC11.1 Business capability realtime activiteiten Als systeembeheerder wil ik een realtime overzicht kunnen krijgen van wie ingelogd is met elke acties die gevoerd werden op het systeem
BC11.2 Business capability via welk portaal Als systeembeheerder wil ik kunnen zien via welke portaal de gebruikers ingelogd zijn
BC11.3 Business capability antwoordtijden Als systeembeheerder wil ik de antwoordtijden kunnen zien van alle acties
BC11.4 Business capability downtime Als systeembeheerder wil ik de 'down' tijd kunnen monitoren en rapporteren
BC11.5 Business capability aanvragen/beslissingen Als lokaal bestuur wil ik het aantal aanvragen en beslissingen kunnen rapporteren
BC11.6 Business capability fraude detectie Als lokaal bestuur wil ik 'onregelmatigheden' kunnen ontdekken die zou kunnen duiden op fraude
BC11.7 Business capability SLA Als systeembeheerder wil ik KPI's kunnen stellen die de Kwaliteit van de Dienstverlening voorstelt
BC11.8 Business capability API Load Als systeembeheerder wil ik API load op de externe systemen willen kunnen zien


Aanvullende use cases

-       Als gebruiker wens ik dat het platform laadt op externe API’s

-       Als lokale overheid kan ik issues/bugs melden aan de systeembeheerder

-       Als aanvrager kan ik problemen melden aan de systeembeheerder en feedback ontvangen

-       Als beheerder wens ik een automatische detectie van meerdere identieke aanvragen

-       Als ondernemer wil ik zien welke voertuigen affectief gebruik maken van een vergunning

-       Als beheerder wens ik een melding te ontvangen bij analomieën bij aanvragen, bijvoorbeeld een profiel dat fouten bevat

Discussie

-       KPI’s, SLA’s: mee rekening houden

UC12

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC12 Use case UC12: Inzichten Rapporting BI Dashboards en Inzichten
BC12.1 Business capability Aanvraag profielen Als lokaal bestuur wil ik begrijpen wie zijn de personen die een aanvraag indienen, hoe is de trend ervan, enz.


Reeds gedefinieerde use cases

/

Aanvullende use cases

-       Als lokaal bestuur wil ik weten hoeveel aanvragen binnenkomen via de website en hoeveel via het platform

-       Als lokaal bestuur met beperkte backoffice wens ik een standaardpakket data outcome dat eenvoudig leesbaar is

Discussie

-       Wat met security? Mag die info gedeeld worden?

-       Mijn profiel bijhouden & GDPR?

o   Indien de data bij Vlaanderen zit, is dit ok qua GDPR

-       Welke lokale besturen hebben vergunningen? Hoeveel worden er aangevraagd? Door wie?

-       Digitaal parkeren

o   Geeft weinig output rond verkeersinformatie

o   Belangrijk om te beslissen welke data je bijhoudt

-       Aanvragen geweigerd en waarom

-       Cfr Nederland: Centraal parkeer register

o   Centraal platform en governance is nog een andere stap

-       Partnerships & professionele weggebruikers vs. segment dat eenmalig gebruikt

o   Nieuwe spelers betrekken

-       Light dashboard voorzien voor kleinere lokale besturen

-       Wat met steden en gemeenten zonder backoffice?

o   Hoe breng je dit samen?

o   Welke data willen we aanleveren en lukt dat voor elk lokaal bestuur ifv technologie?

-       Wat met internationale aanvragen?

-       Handhaving als aparte use case? Zijn er bruggetjes en indien ja dewelke?

o   Het is interessant om uitwisseling van data voor whitelisting mee in de OSLO- standaard opnemen. Whitelisten betekent dat je op een witte lijst komt opdat je de vergunning hebt om in die zonde te passeren.

o   Zal dit gesynchroniseerd worden met de ANPR-camera’s?

-       Zal governance een aparte use case zijn?

o   Ja, binnen het financieel model zal de algemene governance opgenomen worden, zowel als de aansprakelijkheid binnen het platformen een overzicht bij wie je terecht kan.

UC13

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC13 Use case UC13: Duurzaamheid Van een piloot tot een 'operationeel' draaiende applicatie en platform
BC13.1 Business capability intake proces Als systeembeheerder wil ik andere steden en gemeenten gemakkelijk kunnen toevoegen op het platform
BC13.2 Business capability kostenplaatje Als systeem owner wil ik een goede overzicht hebben van de kosten van het opstarten en beheer van een integratie van een stad of gemeente zodat ik die eventueel kan laten betalen aan de stad of gemeente
BC13.3 Business capability Brussel ? Wallonie ? Als beleid wil ik eventueel ook steden en gemeenten toevoegen die niet tot de Vlaamse regio behoren
BC11.4 Business capability economisch model : externe partijen Als systeem owner wil ik de externe partijen die onze data gebruiken kunnen laten betalen voor het gebruik ervan
BC11.5 Business capability juridische aansprakelijkheid Als systeem owner wil ik een duidelijke juridische afbakening van wie is er bvb verantwoordelijk bij bugs in het systeem
BC11.6 Business capability link met handhaving Als systeem owner wil ik een API of via lijsten op FTP bvb zo een link met handhaving kunnen opstellen


Volgende stappen

Wat na deze werkgroep?

  1. Verwerking van de input van de brainstorm oefening.
  2. Verder onderzoek en voorbereiding van de eerste thematische werkgroep.
  3. Publicatie op de Kennishub

Feedback kan bezorgd worden aan laurien.renders@vlaanderen.be

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2024-02-2713u-16uVAC Antwerpen
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2024-03-2813u-16uTeams
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2024-05-1613u-16uTeams
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2024-06-2513u-16uTeams