Een slimme stad is een soort 'super toepassing' op het domein van Internet Of Things. Op het vlak van IoT zijn er binnen Europa verschillende piloten uitgevoerd ("large scale pilots") die geleid hebben tot een inspirerende 3D-referentie architectuur, hieronder weergegeven en terug te vinden op [[OpenDei|OpenDei]]. We zien op de Z-as de verschillende lagen van een mogelijke smart city stack, met hun respectievelijke verantwoordelijkheden. Op de X-as zien we dan belangrijke "cross-cutting" functies waar een professioneel platform moet aan voldoen, zoals veiligheid, privacy, connectiviteit en betrouwbaarheid. En tenslotte worden de belangrijkste architecturale "systeemeigenschappen" op de Y-as meegenomen, zoals interoperabiliteit, schaalbaarheid, beheersmogelijkheden, ... Dit is een mooi model om verder tijdens VLOCA te gebruiken als inspiratiebron, aangezien het de lessen uit verschillende grote EU projecten combineert. De principes en kenmerken die hier vermeld worden, kunnen we ook gaandeweg beter gaan identificeren en beschrijven.


3D referentie architectuur E-LSP

(https://european-iot-pilots.eu/wp-content/uploads/2019/06/IoT-_European-_Large-Scale_Pilots_Programme_eBook_CREATE-IoT_V02.pdf)