Dit is de initiatiefpagina City of Things Data gedreven beleidsondersteuning.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2022VLAIOCiterra - City Environmental Regulations and Rights for Access
DAKS 2.0 – Data in Kleine Steden
Data gedreven beleidsondersteuning
Slim Ruimtelijk Plannen
Slim Vrachtwagenparkeren
ThermAi
REVOLT
Energie Management Systeem – datagedreven optimalisering energieverbruik in steden EMS DOE
Modderstroom Monitoring
SHOK – Slimme Handel en events met Openbare Kasten
SIncR - SustainableInsights for Cities & Retailers
Welkomapp voor nieuwkomers


Initiatiefnemer: Stad Genk

Medebegunstigden: Stad Kortrijk, Intercommunale Leiedal en POLIS.

Steden streven erna om hun beleidsdoelstellingen te ondersteunen op basis van onderzoek, data en analyse (data gedreven beleid). Informatie over verplaatsingen: waar, wanneer en hoe (met welk middel) verplaatsen burgers zich, is essentieel om inzichten te verwerven over bereikbaarheid van handelskernen, over leefbaarheid en verkeersveiligheid in buurten en de transitie naar een multimodale duurzame mobiliteit.

Het gebruik van deze data stuit echter in vele gevallen op technische en juridische problemen, zodat de mogelijkheden onderbenut blijven. Het project wil in een eerste stap deze bestaande bottlenecks aanpakken en een technisch en juridisch sluitend model uitwerken voor het gebruik van data uit (ANPR) camera’s en telsystemen. Dit model, gebaseerd op open standaarden (VLOCA-OSLO conform) zal ter beschikking gesteld worden van de Vlaamse steden en Gemeenten.

In een volgende stap wordt de informatie die volgens dit model wordt verzameld samengelegd met andere databronnen (druktemetingen, bezettingsgraden openbaar vervoer, betaalinfo etc.) en geanalyseerd vanuit de behoeften voor ondersteuning van de verschillende beleidsdoelstellingen. De analyse, in samenspraak en co-creatie met belangengroepen moet leiden tot een aantal dashboards en (mini) applicaties die vervolgens gebruikt kunnen worden voor efficiënte beleidsondersteuning. Ook deze bouwstenen zullen ter beschikking gesteld worden van geïnteresseerde besturen.