Dit is de initiatiefpagina City of Things Slim Ruimtelijk Plannen.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2022VLAIOCiterra - City Environmental Regulations and Rights for Access
DAKS 2.0 – Data in Kleine Steden
Data gedreven beleidsondersteuning
Slim Ruimtelijk Plannen
Slim Vrachtwagenparkeren
ThermAi
REVOLT
Energie Management Systeem – datagedreven optimalisering energieverbruik in steden EMS DOE
Modderstroom Monitoring
SHOK – Slimme Handel en events met Openbare Kasten
SIncR - SustainableInsights for Cities & Retailers
Welkomapp voor nieuwkomers


Initiatiefnemer: Stad Gent

Medebegunstigden: Leiedal

Het ruimtegebruik in Vlaanderen staat onder hoge druk, zowel in de open als de bebouwde ruimte. Het aantal bouwaanvragen stijgt jaarlijks, hoofdzakelijk voor zuivere woonprojecten. Meer inwoners betekent bovendien meer behoefte aan voorzieningen, maakbedrijven en groen. Dit zet druk op gewenste verweving van functies in de kernen.

Willen we via een sturend beleid de juiste ruimtelijke functie of voorziening op de juiste plaats plannen, dan moeten we de databronnen bundelen en visualiseren. Bovendien moeten we ruimtelijke ingrepen kunnen simuleren. Zo weten besturen, burgers en professionals (architecten, bouwheren, ...) precies wat het bouwblok,de buurt en het nieuwe project nodig heeft.

Er bestaan digital twins die de stad simuleren, maar er bestaat geen digital twin die een holistisch ruimtelijk beleid ondersteunt. Hiervoor moeten we de data verzamelen en bewerken, goed leren visualiseren en integreren in onze werking.

Met dit project leggen de projectpartners, Stad Gent en Leiedal, de fundamenten voor een digital twin voor een concreet en tastbaar domein. De uiteenlopende partners en diensten binnen deze organisaties (economie, stedenbouw, groen, ... / diverse gemeenten in het werkingsgebied van Leiedal) bouwen stapsgewijs een data-aanpak uit voor een economisch en menselijk leefbare ruimtelijke structuur. Leiedal verkent ook de rol van3D-visualisatie hierin.