Dit is de initiatiefpagina City of Things ThermAi.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2022VLAIOCiterra - City Environmental Regulations and Rights for Access
DAKS 2.0 – Data in Kleine Steden
Data gedreven beleidsondersteuning
Slim Ruimtelijk Plannen
Slim Vrachtwagenparkeren
ThermAi
REVOLT
Energie Management Systeem – datagedreven optimalisering energieverbruik in steden EMS DOE
Modderstroom Monitoring
SHOK – Slimme Handel en events met Openbare Kasten
SIncR - SustainableInsights for Cities & Retailers
Welkomapp voor nieuwkomers


Initiatiefnemer: Stadsbestuur Brugge

Medebegunstigden: West-Vlaamse Intercommunale

De langetermijnrenovatiestrategie* voor gebouwen omschrijft de Vlaamse doelstelling om tegen 2050 de broeikasgasemissies van gebouwen met 80% te reduceren. Ruim 2.9 miljoen private woningen voldoen niet aan de gestelde energievoorwaarden. Om dit probleem aan te pakken, wordt de nadruk gelegd op grondige renovaties.

WVI heeft met de Thermocar een uniek aanbod uitgewerkt om al rijdend thermografische gevelscans te maken van woningen. De gemeenten organiseren thermoloketten waar bewoners de verwerkte beelden van hun woning kunnen raadplegen en waar ze gericht renovatieadvies kunnen krijgen. Hoewel er veel interesse is voor deze dienstverlening, stellen we vast dat de manuele dataverwerking van de genomen beelden traag verloopt. Het vereist een grote tijdsinvestering van de gemeenten waardoor lange wachttijden ontstaan.

ThermAI wil het proces verbeteren door AI te implementeren. Met behulp van Artificiële Intelligentie kunnen bijvoorbeeld onbruikbare beelden uit het bestand worden gehaald, wordt selectie op grotere datasets en op specifieke kenmerken mogelijk en kan er een link worden gemaakt met andere data(platformen) zoals het gebouwenregister. Een dergelijke analyse zou theoretisch ook automatische rapporten kunnen genereren. Deze automatisatie zal de gemeenten ontlastenen de voorbereiding van thermoloketten vergemakkelijken, waardoor achterstanden snel worden weggewerkten en meer mensen bereikt kunnen worden.

* VR 2020 2905 DOC.0517/4BIS -www.energiesparen.be/vlaamse-langetermijnrenovatiestrategie-voor-gebouwen-2050