Dit is de initiatiefpagina City of Things SIncR - SustainableInsights for Cities & Retailers.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2022VLAIOCiterra - City Environmental Regulations and Rights for Access
DAKS 2.0 – Data in Kleine Steden
Data gedreven beleidsondersteuning
Slim Ruimtelijk Plannen
Slim Vrachtwagenparkeren
ThermAi
REVOLT
Energie Management Systeem – datagedreven optimalisering energieverbruik in steden EMS DOE
Modderstroom Monitoring
SHOK – Slimme Handel en events met Openbare Kasten
SIncR - SustainableInsights for Cities & Retailers
Welkomapp voor nieuwkomers


Initiatiefnemer: Stad Mechelen

Medebegunstigden: Stad Leuven,  Economisch Huis Oostende

SInCR(Sustainable Insights for Cities& Retailers) zet in op data ter ondersteuning van handelaars en het beleid. Het wil een antwoord bieden op:

  • Hoe het effect van (en de nood aan) beleidsmaatregelen en georganiseerde evenementen op het winkelgebied meten?
  • Hoe data breder en slimmer inzetten ter ondersteuning van beleid en ondernemers?
  • Hoe een duurzame samenwerking op poten zetten waarbij voor alle partijen meerwaarde wordt gecreëerd?

Niet alleen drukte en bestedingsdata zijn hiertoe de sleutel, een stedelijk beleid voeren rond handel en horeca betekent meer dan zoveel mogelijk volk naar de binnenstad lokken. Het vertrekt ook vanuit reële uitdagingen waarmee ondernemers kampen zoals mobiliteit, leegstand, energie. Vaak zijn rond deze onderwerpen ook data te verzamelen of reeds aanwezig, maar worden deze nog onvoldoende ontsloten.

Daarom werken ze binnen dit project verschillende use cases uit o.b.v. de noden van handelaars én beleidsmakers, exploreren ze verschillende datapistes en onderzoeken ze de haalbaarheid van datadeling vanuit de handelaars zelf. Dit wordt gekaderd binnen een business-en samenwerkingsmodel, waarbij verschillende partijen instaan voor de investeringen. Om succes te garanderen, is coaching van de verschillende stakeholders noodzakelijk zodat ze het belang zien van werken met data en weten hoe ze met die data kunnen omgaan.