Doelgroep en doel

De doelgroep van deze deliverable is het lokaal bestuur.

Het doel van deze deliverable is om de strategie van de use case samen met het lokaal bestuur scherp te stellen en vervolgens de benodigde vereisten in kaart te zetten. Deze deliverable is vereist om de andere deliverables te kunnen uitwerken.

Inleiding

Het VLOCA-model vormt de basis van de Open City Architectuur. Om op maat van lokale overheden een allesomvattend architectuurmodel uit te werken, wordt er met de lokale besturen een strategie gedefinieerd die door VLOCA wordt vertaald naar vereisten (bedrijfsarchitectuur).

Sjabloon

Het VLOCA-model werken we uit aan de hand van een gestructureerde en geformatteerde spreadsheet. De deliverable bestaat uit de strategie volgens de open city ambitie en de bedrijfsarchitectuur. De verwerking van deze deliverable is specifiek en laat geen ruimte voor interpretatie over. Elk begrip wordt opgenomen in de metadata, dit is een begrippenlijst dat gebruikte begrippen definieert in functie van de use cases.

Strategie

De strategie concretiseert de context naar een duidelijke strategie. Deze strategie zal de open city ambitie scherp stellen aan de hand van een visie, missie, doel en successfactor. Na inhoudelijke gesprekken (inhoudelijke intro's gevolgd door workshops) kan VLOCA, samen met de lokale besturen in co-creatie, deze strategie verscherpen.

Visie Wat is de bestaansreden van dit project?
Missie Wat willen we met dit project bereiken?
Doel Wat is het doel van dit project?
Successfactor Hoe meten we het succes van dit project?

Een uitgewerkte strategie laat ons toe de strekking van de use cases te bewaken en geeft richting bij het opstellen van de bedrijfsarchitectuur.

Bedrijfsarchitectuur

De eerste denkoefening is een horizontale denkoefening waar alle use cases worden geïdentificeerd: wat kan er allemaal indien alles mogelijk is? In een latere fase wordt er samen gekeken naar welke use cases in scope zijn. De brede denkoefening laat ons toe een niet-beperkende architectuuroplossing uit te denken.

De bedrijfsarchitectuur schrijft de capaciteiten en de vereisten uit waar architectuuroplossingen aan moeten voldoen. De capaciteiten en vereisten staan centraal binnen de open city architectuur. Wat moet de open city architectuuroplossing kunnen waarmaken, wat hebben we daarvoor nodig, wat is haalbaar en wat is prioritair? Dit brengt het VLOCA-model in kaart dankzij de bedrijfsarchitectuur die opgebouwd is uit verschillende lagen: Use cases (UC) die bestaan uit business capabilities (BC). Elke business capability bestaat op zijn beurt uit data vereisten (DV), functionaliteiten (FC) en techniciteiten (TV).

Naam Traject
Start periode traject VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ?
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ?
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ?
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART)

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Samenvatting Beschrijving UC1
UC2 Voorstel UC2: Samenvatting Beschrijving UC2

Metadata

Metaveld Beschrijving
Meta1 Beschrijving meta 1
Meta2 Beschrijving meta 2

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case
UC1: Samenvatting
Beschrijving UC1
BC1.1 Business capability Samenvatting Beschrijving van de business capalility met 'metadata'
DV1.1.1 Data vereiste Samenvatting Beschrijving van de data vereiste
FC1.1.1 Functionaliteit Samenvatting Beschrijving van de functionaliteit
TV1.1.1 Techniciteit Samenvatting Beschrijving van de techniciteit

Aanpak bij gebruik van deze deliverable

Binnen het VLOCA traject vinden we het VLOCA-model bij de strategie en de bedrijfsarchitectuur.

Deze deliverable bestaat uit 3 versies die steeds op de voorgaande versie voortbouwen:

VLOCA-model v0.1 Werkwijze Deze eerste versie van de deliverable is de allereerste deliverable bij een VLOCA-traject. De voorbereidende oefening kan pas plaatsvinden na een inhoudelijke intro met het lokaal bestuur.
VLOCA beschouwt deze voorbereiding als essentieel om de eerste fase van een traject efficiënt en effectief te laten verlopen:
*De essentie en finaliteit van de use cases wordt toegelicht door het lokaal bestuur
*VLOCA kan na de inhoudelijke intro een eerste versie opleveren die de strategie van de open city definieert en een aanzet doet om de bedrijfsarchitectuur te schetsen
*Lokaal bestuur heeft na de inhoudelijke intro met VLOCA de mogelijkheid zich beter voor te bereiden op de eerste werkgroep
Inhoud Strategie en aanzet tot use cases en business capabilities
Oplevering Tijdens een werkgroep met het lokaal bestuur en consortium:
*Presentatie en review v0.1 in co-creatie op de kennishub
*facilitatie van de werkgroep: de toegepaste bedrijfsarchitectuur maakt de use case en het doel van de architectuur helder
VLOCA-model v0.2 Werkwijze *Ontvangen van feedback van de initiatiefnemers via de kennishub/ Excel bestand
*Verwerken van input ter voorbereiding van de business werkgroep
*Verzamelen van feedback rond bestaande en potentiële nieuwe input (use cases en business capabilities)
Inhoud V0.1 + aanzet tot vereisten
Oplevering Tijdens een werkgroep met het lokaal bestuur en consortium:
*Presentatie en review v0.2 in co-creatie op de kennishub
*Verdiepen van de de vereisten (data, functionaliteiten en techniciteiten)
VLOCA-model v1.0 Werkwijze *Ontvangen van feedback van de initiatiefnemers via de kennishub/ Excel bestand
*Verwerken van input van de business werkgroep ter voorbereiding van prioriteringsoefening met de initiatiefnemer(s)
*Bepalen van de prioriteiten van de use cases en business capabilities met de initiatiefnemer(s)
Inhoud V0.2 + prioritering + roadmap
Oplevering Tijdens een werkgroep met het lokaal bestuur en consortium:
*Presentatie van VLOCA-model v1.0 (finaal) op de kennishub
*Presentatie van de roadmap

Uitgewerkte deliverables

Geen deliverables gevonden

Aan het VLOCA model gelinkte deliverables

  • Use case prioritering
  • Use case roadmap