Een referentie architectuur is een beschrijving ter illustratie van hoe een systeem kan gebouwd worden met andere partijen. Op deze pagina starten we met een beschrijving op hoog niveau van hoe zo'n architectuur eruit zou kunnen zien. De bedoeling is dat VLOCA een Open City architectuur kan co-creëren die toepasbaar is op het Vlaamse landschap van steden en gemeenten en vooral toelaat om toepassingen gemakkelijk en duurzaam uit te rollen, met respect voor principes die het systeem kan instantieren tot platformen die met elkaar kunnen communiceren en voldoen aan de VLOCA praktijken.

Om te starten, hebben we een eenvoudige architectuur blauwdruk samengesteld, waar we reeds een aantal mogelijke aandachtspunten samenvatten. Deze zijn onder andere het economisch kader (adhv markplaatsen) en de mogelijke interacties die een platform dat voortvloeit uit de architectuur vorm kunnen geven. Bovendien wil VLOCA gaan voor de architectuur die nodig is voor een Open slimme stad. Dit is een initieel startpunt om de VLOCA co-creatie te inspireren, en waar verder kan op geïtereerd worden in de volgende fazen van VLOCA. Zoals te zien is in onderstaande figuur, worden een aantal lagen onderscheiden samen met de marktplaats die de Componenten en elementen uit deze lagen kan aanbieden. Om dit te realiseren, moeten de Componenten tussen lagen onderling ten minsten compatibel en interoperabel zijn, zodat verschillende elementen uit de diverse markplaatsen met elkaar kunnen gekoppeld worden. Deze architectuur moet toelaten om snel applicaties te creëren via API's (API-first principe) op verhandelbare of open data (DATA-first principe), afhankelijk van de toepassing en de nood aan business intelligentie. We hebben op de applicatie laag ook een ondersteuning voorzien voor het bouwen van applicaties, en delen van code onderling zodat bouwers van toepassingen heel snel nieuwe oplossingen kunnen uitrollen, wat in de steeds sneller veranderende wereld en uitdagingen binnen een slimme stad een belangrijke uitdaging is. De architectuur voorziet ook verschillende toegangspoorten tot de functionaliteit, zodat de toepassing voor verschillende doelgroepen de gepaste functionaliteit kan opleveren. Een marktplaats van aanbestedingen kan tenslotte zorgen dat (deel)aanbestedingen kunnen hergebruikt worden tussen steden en gemeenten om verschillende reeds succesvolle combinaties van de onderdelen en platform varianten te hergebruiken en zo toepassingen sneller over steden en gemeenten uit te rollen.


blauwdruk referentie architectuur

Binnen de definitie van een architectuur, en met de specifieke uitdagingen van een "open city" architectuur, zijn de basisprincipes natuurlijk van groot belang om onder andere de kost van verandering en evolutie tot een minimum te beperken. Belangrijke principes en kenmerken die we binnen VLOCA verder gaan verkennen worden hieronder opgelijst, maar zijn niet exhaustief.

  • open, geconnecteerd, performant, herbruikbaar, modulair, ...
  • open source en open data strategie
  • gebruik van open Standaarden op de juiste plaatsen
  • aandacht voor belangrijke eigenschappen van data : kwaliteit, snelheid, privacy, veiligheid, elasticiteit, integriteit, eigenaarschap en soevereigniteit, ...
  • welke processen zijn nodig (bv. DataOps) ?
  • wat zijn de minimaal nodige beheersprincipes ?
  • documentatie en bruikbaarheid
  • business en economisch model ?
  • ...