Presentatie

https://vloca.vlaanderen.be//KennishubDownloads/WS4_presentatie_finaal.pdf

Onderwerp Van De Workshop

In deze workshop werd:

 • er een overzicht gegeven al het geleverde werk sinds de start van het traject in 2020
 • er een snelcursus tot de kennishub en de draaiboeken gegeven
 • er een showcase gedaan van 2 lopende projecten
 • er de kans gegeven voor vragen en opmerkingen

Verslag

Een stand van zaken

Water in de stad in cijfers, en een overzicht van het gelopen traject:

WaterWS4overzicht.png
Vloca in cijfers water.png

Volgende workshops werden gehouden:


O.b.v. deze workshops heeft VLOCA een aantal draaiboeken gemaakt die stakeholders in het Vlaamse waterlandschap kunnen consulteren om een stappenplan voorhanden te hebben bij hun slimme “water in de stad” vraagstukken. Een selectie van enkele voorbeelden:


We hebben getracht om deze draaiboeken zo goed mogelijk te enten op concrete vragen uit de workshops.

Zijn er echter hier nog vragen of opmerkingen over, laat het ons gerust weten via de discussiepagina’s op de Kennishub!

De Kennishub en draaiboeken

Er werd een kort overzicht gegeven van hoe iedereen kan bijdragen aan de Kennishub. Vervolgens gaf Goedele Verreydt van Iflux haar ervaring bij het gebruik van de Kennishub. Ze haalde volgende 4 bedenkingen aan:

 1. Hoe gedetailleerd moeten de techniciteiten zijn voor steden en gemeentes in zo'n draaiboeken?​
 2. Hoe match je de data op de vraagstelling van steden en gemeenten?​
 3. Link maken tussen draaiboeken en bestek => automatische uitrol van lijst?​
 4. Momenteel niet opgenomen hoe voorspellingen gemaakt kunnen worden (bv. wateroverlast, droogte, …)

Showcases lopende projecten: Provincie Antwerpen – Bart Aubroeck

Bart Aubroeck van provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid lichte hun hydrologische monitoring toe. Er is een duidelijke behoefte aan het meten van grond en oppervlaktewater daar er verschillende problemen/noden rond gemeld werden:

 • droogvallen waterlopen
 • te hoge afvoer
 • up-to-date houden oppervlaktewatermodellen
 • Opvangen tijdelijk meetnetwerk grondwater

Er werd gekeken naar de noden aan software en hardware om dit meetnetwerk op te zetten en te onderhouden. Verschillende behoeftes werden al eerder aangehaald in de behoeftes van andere projecten (zie ook overzicht projecten Workshop 0):

 • Hardware
  • Betaalbaar
  • Real time
 • Software
  • Gekoppelde ruimtelijke database
  • Beheer én verwerking van data
  • Signaalfunctionaliteit

Verder werd er ook een evaluatie gegeven van het huidige geïmplementeerde netwerk. Deze vonden ook hun neerslag op volgende kennishub pagina: Evaluatie van sensoren - Provincie Antwerpen.

Er werd ook een mededeling gedaan van de opdracht voor ontwikkeling van het dataplatform die net in de markt werd gezet:

WS4water antwerpenplatform.png