Op de VLOCA kennishub volgen we de categorisatie in Smart City Domeinen volgens de definities die op Europees niveau ingevoerd werden in [1]. Volgens deze categorisatie worden Smart City initiatieven opgesplitst in 6 dimensies, domeinen genaamd. Natuurlijk zijn er ook heel veel "cross-domain" toepassingen. Hier wordt verder op ingegaan door AIOTI in [2]. "Cross-domain" toepassingen hebben daarbij data nodig die traditioneel aanwezig is in verschillende datasets die mogelijk in silo's zitten (om uiteenlopende historische of andere redenen).

Smart City domeinen en hun dimensies

Smart Economy


Smart Governance


Smart Environment


Smart Mobility


Smart People


Smart Living