Een algemene flow voor het implementeren van een watersensornetwerk

Keuze sensor en sensorlocaties

Bij het opzetten van een watersensornetwerk komt veel bij kijken. Welke sensor kiezen we? Hoeveel, en waar plaatsen we die net?

Op de volgende pagina's gaan we in op zulke vragen:

Bijkomende data verzamelen / data verrijken

Eens het sensornetwerk in plaats is kan er gekeken worden of deze data aangevuld kan worden met bijkomende (open) data. Dit wordt ook wel Data enrichment genoemd.

Een eerste aanzet van open data bronnen in de waterwereld vindt u hier, al is deze zeker niet exhaustief!

  • Neerslag
  • Waterhoogtes
  • waterkwaliteit
  • bodemvocht

Op waterinfo is al een netwerk van neerslag en waterhoogte data publiek beschikbaar.

Data opslag

Data kan best van in het begin op een gestructureerde manier bijgehouden worden. Voor de VLOCA aanbevelingen, zie volgende pagina: Ik wil de data bewaren (keuze databank, backups, toegangscontrole,…)

Data delen

Het openstellen van data vraag enige aandacht, zodat andere partijen hiermee makkelijk aan de slag kunnen. Lees hier de VLOCA aanbevelingen hierover.

Data analyse

Best practices voor data analyse vindt u hier.

Draaiboeken per thema

Er zijn verschillende draaiboeken uitgewerkt per concrete case, deze kunnen hier teruggevonden worden: