Werkwijze

Deze VLOCA kennishub is gebaseerd op een Semantisch MediaWiki platform. Hier bekijken we hoe het co-creatieproces in de praktijk wordt uitgerold.

Een goed review proces is essentieel om de VLOCA kwaliteitsdoelstellingen te bereiken. VLOCA heeft immers als doel een kwalitatieve kennishub uit te bouwen. Het VLOCA coördinatieteam van ABB, IMEC en VITO heeft sterke aandacht voor ongewenst digitaal vandalisme of pseudo-kennis, zodat de pure co-creatie tussen steden en gemeenten, bedrijven, burgers en kennisinstellingen steeds centraal blijft staan.

Tevens wordt VLOCA het neutrale referentiekader in Vlaanderen, los van commerciële belangenvermenging. We nodigen leveranciers van Smart City oplossingen uit om een architectuur of Standaarden voorstellen die aligneren met de basiprincipes zoals interoperabiliteit en open Standaarden en de geest van VLOCA volgt.

Op deze Mediawiki pagina wordt het VLOCA review process geduid.

Hoe pagina's aanmaken en opmaken vind je op deze pagina terug.

Registratie als deelnemer of stakeholder

Heb je interesse om op de hoogte te blijven van VLOCA ? Graag houden we je op de hoogte. Wil je actief deelnemen ? Nog beter !

Vul dan als eerste stap op het VLOCA portaal het contactformulier in. Een lid van het VLOCA kernteam neemt dan contact op met je om elkaars verwachtingen te bespreken.

Na dit eerste contact creëren we samen je account op de VLOCA kennishub en kan je mee starten in het co-creatie traject.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag tot co-creatie rond een initiatief kan worden ingediend via het daartoe voorziene formulier. Er wordt gevraagd enkele specifieke velden in te vullen over het initiatief en aan te geven of het gaat om een idee, een project, een proof of concept of een voorstel tot architecturale standaardisatie.

Eens je aanvraag geregistreerd is, kan je de status opvolgen :

  • Geregistreerd : de aanvraag is geregistreerd, maar nog niet behandeld door een reviewer.
  • In behandeling : de aanvraag is in behandeling.
  • Co-creatie : het co-creatieproces voor dit initiatief is gestart.

Aan de hand van het formulier wordt een pagina aangemaakt waarbij een aantal semantische eigenschappen voorgedefinieerd zijn waarmee we de VLOCA kennishub verder zullen vormgeven. Je kan via de wiki "edit" functionaliteit dan gemakkelijk verder de inhoud bewerken of schema's of figuren opladen.

Review process

Op de kennishub onderscheiden we 2 verschillende rollen voor geregistreerde gebruikers. Anonieme gebruikers hebben enkel leesrechten op de kennishub. Geregistreerder gebruikers zijn ofwel reviewer, of contributor :

  • contributor : Contributors leveren een bijdrage aan het platform door het registreren van aanvragen, het editeren en toevoegen van pagina's en het deelnemen aan de discussies. Contributors verkrijgen een account en toegang tot de kennishub door via het VLOCA portaal te registreren.
  • reviewer : Reviewers zijn verantwoordelijk voor het nakijken en goedkeuren van page edits en het begeleiden van contributors in het aanleveren van kwalitatieve content. Reviewers worden geselecteerd op basis van neutraliteit en bevestigde expertise.

Bijdragen aan de kennishub werkt via het systeem van approved revisions. Bij het registreren van een aanvraag tot co-creatie rond een initiatief via het aanvraag formulier, wordt op basis van de ingevulde velden en secties een Mediawiki pagina aangemaakt.

Contributors zorgen voor de content, die na een goedkeuring door een reviewer als "approved revision" geldt. De revisies die gemarkeerd zijn als "approved revision" zijn voor iedereen leesbaar.

Consensus m.b.t. welke pagina geldt als goedgekeurde versie, wordt verkregen op de discussiepagina, waaraan contributors en reviewer kunnen bijdragen. In essentie is deze discussie vrij.

Discussion pagina's

Als contributor is het mogelijk om deel te nemen aan de discussies voor elke pagina. Klik hiervoor op de Overleg tab. Op de discussie pagina's kan je jouw input toevoegen door de relevante topic te editeren of een topic toe te voegen. Hiervoor is een "Kopje toevoegen" tab voorzien. We vragen hierbij wel een zekere etikette aan de dag te leggen :

  • Onderteken altijd je posts met een signature, hiervoor is een knop voorzien in de toolbar bovenaan het editeerveld, of je kan volgende tag invoegen : --~~~~
  • Editeer nooit iemand anders z'n post, maar reageer via aparte posts en gebruik indentatie indentatie

Meer informatie over het gebruik van Overleg Pagina's is te vinden bij wikipedia [1] en [2]

Co-creatie proces

Hier wordt een verdere beschrijving opgenomen van het co-creatie traject.

De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken. OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO), een initiatief uit 2012 opgestart door de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR). Hier werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard.

Met OSLO zet informatie Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische Standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

Op 31 maart 2017 werden de resultaten van het project OSLO opgeleverd op een publieke informatiedag. De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

Meer informatie over OLSO vind je op de website van de Vlaamse overheid

  • Het VLOCA proces

Alignering:

Trajecten (initiatieven) geven input op de kennishub via een registratie. Deze input wordt door [[IMEC]]/VITO/ABB gereviewed met input op VLOCA principes en concepten.

Projectidentificatie:

Aan de hand van o.m. live workshops analyseert het consortium [[IMEC]]/VITO/ABB samen met initiatiefnemers het thema en verschillende principes binnen het project/initiatief. Deze projectidentificatie verloopt via bestaande netwerken zoals Smart Flanders, VVSG, … Daarbij worden andere belanghebbenden/stakeholders verder geïnventariseerd en wordt een procesplan samen met de initiatefnemers opgemaakt.

Consolidatie, goedkeuring en finalisering:

Het VLOCA proces wordt afgerond in afstemming met OSLO waarbij Standaarden en draaiboeken met bijhorende rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.