Termen & Concepten

Een term is een relevant begrip of afkorting, een concept is een relevant idee, or verzameling ideeen die gerelateerd zijn: een plan, model of toestanden. Voorbeelden hiervan in VLOCA zijn zowel meer high level concepten als software architectuur, maar ook meer toegepaste als context broker.