In april 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit voor Collectieve Kennisverspreiding en Collectief Onderzoek en Ontwikkeling (COOCK) goed. COOCK-projecten [1] hebben als doel kennis en prototypes die recent werden ontwikkeld in de schoot van onderzoeksinstellingen over te dragen naar een ruime groep van ondernemingen. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil hiermee het effectief toepassen van innovaties in de ondernemingswereld stimuleren en versnellen.OpenStad logo partners photo3 landscape.jpg

Dit project wil collectieve inzichten rond de ontsluiting van Standaarden en data voor een open ‘gedataficeeerde’ maatschappij in het domein van omgeving en milieu vertalen en implementeren, wat de realisatie van een visie rond een ‘open stad’ zal versnellen. Meer info is te vinden op de specifieke web pagina's van IMEC [2] en [[VITO]] [3]. De deelnemende kennisinstellingen zijn universiteit van Antwerpen, universiteit van Gent, [[VITO]] en IMEC.

Gezien de synergie tussen de kennis die beschikbaar gesteld wordt binnen Coock Open Stad en VLOCA, zal deze kennis ook via deze kennishub-pagina verspreid worden.


Overzicht Collectieve Workshops

Workshop Datum Topic Organisatie Registratielink Meer informatie
12/01/2021 Smart Towards a high quality living environment - a pioneering role for Flanders UGent-Waves, IMEC-Waves

Registratie

Meer informatie

02/02/2021 Connecting, storing and publishing sensor data IMEC-IDLab Antwerpen Registratie Meer informatie
09/02/2021 Open City and its Citizens IMEC-SMIT Registratie Meer informatie
23/02/2021 Publishing and using sensor data as linked open data IMEC-IDLab Gent Registratie Meer informatie
09/03/2021 IoT and Air Quality in Cities part 1 - Air Quality Sensing VITO & IMEC-NL Registratie Meer informatie
23/03/2021 IoT and Air Quality in Cities part 2 - Air Quality Mapping VITO & IMEC-NL Registratie Meer informatie
20/04/2021 Healthy Indoor Quality of Living Universiteit Antwerpen Registratie Meer informatie
27/04/2021 Learnings from international and local smart city initiatives IMEC-EDiT Registratie Meer informatie
04/05/2021 Mobile environmental sensing VITO Registratie Meer informatie
03/06/2021 Building Trust and Value in Data Ecosystems IMEC-SMIT / DSP Valley Registratie Meer informatie  1. https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaio-stimuleert-brede-verspreiding-van-kennis-en-innovatie
  2. https://www.IMEC.be/nl/r-d-samenwerking/coperatieve-r-d-samenwerking/coock-brengt-r-d-naar-het-bedrijfsleven/open-stad
  3. https://vito.be/nl/open-stad