Doelgroep en doel

Het doelgroep van deze deliverable is de initiatiefnemer(s) van een VLOCA onderwerp.
Het doel is om alle belanghebbenden bij een traject in een zeer vroege fase te identificeren en te analyseren.

Inleiding

Alle belanghebbenden worden in deze analyse geïdentificeerd en volgens een aantal parameters geanalyseerd. De analyse laat toe om de stakeholders te categoriseren en de interactie met de initiatiefnemer(s) te bepalen en alle functionaliteiten verder uit te werken: wat zijn de noden, behoeftes en bezorgdheden van de stakeholders, wat zijn hun interacties onderling en met de systemen.

Sjabloon

Het sjabloon wordt in co-creatie aangevuld tijdens een voortraject en gepubliceerd op de kennishub volgens onderstaand formaat.

Naam Traject
Start periode traject Stakeholderanalyse V0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:Stakeholderanalyse
Toelichting van de velden
Stakeholder Wie is de stakeholder?
Functie Wat is functie van de stakeholder bij dit traject?
Intern of extern Interne of externe stakeholder
Quadruple Helix Overheden, kenniscentra, burgerparticipaties of industrie
Specifieke noden, behoeften en barrières Welke specifieke noden, behoeften en barrières?
Communicatiekanalen Via welke kanalen wordt er gecommuniceerd over het traject of use cases?
Identificatie van de stakeholders
Stakeholder Functie Intern of extern Quadruple Helix
CBS Goedkeuring project en terugkoppeling Extern Kenniscentra
Projectleider stad Projectbeheer en communicatie Intern Burgerparticipatie
Stakeholder 3 Functie 3 Extern Kenniscentra
Noden, behoeften en bezorgdheden
Stakeholder Specifieke noden, behoeften en barrières
Stakeholder 1 Specifieke nood 1
Stakeholder 1 Specifieke nood 2
Communicatiekanalen
Stakeholder Communicatiekanalen
Stakeholder 1 LinkedIn
Stakeholder 1 Nieuwsbrief

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable

Het startpunt van de stakeholder analyse is het VLOCA-model V0.1, de eerste feedback van de initiatiefnemer(s) en het traject consortium. De stakeholders worden vervolgens samen geïdentificeerd of aangevuld. VLOCA zal aan de initiatiefnemer(s) vragen om in co-creatie de stakeholders en de andere velden die we in deze analyse capteren aan te vullen.

De aangevulde deliverable wordt op de kennishub gepubliceerd en gelinkt aan het traject.

Uitgewerkte deliverables

 VlocaTrajectVersie
StakeholderanalyseVlocaTraject:Slimme stadsdistributieV0
StakeholderanalyseBeschrijving

Gelinkte deliverables

  • VLOCA-Model
  • Marktanalyse