Dit is de initiatiefpagina City of Things Citerra - City Environmental Regulations and Rights for Access.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2022VLAIOCiterra - City Environmental Regulations and Rights for Access
DAKS 2.0 – Data in Kleine Steden
Data gedreven beleidsondersteuning
Slim Ruimtelijk Plannen
Slim Vrachtwagenparkeren
ThermAi
REVOLT
Energie Management Systeem – datagedreven optimalisering energieverbruik in steden EMS DOE
Modderstroom Monitoring
SHOK – Slimme Handel en events met Openbare Kasten
SIncR - SustainableInsights for Cities & Retailers
Welkomapp voor nieuwkomers


Initiatiefnemer: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen  

Medebegunstigden: Stad Antwerpen

Op dit ogenblik wordt de informatie van verschillende gereglementeerde zones binnen de stad helemaal niet of erg versnipperd aangeboden. Voor burgers en ondernemingen is dit erg onoverzichtelijk en zij moeten zelf op zoek gaan naar wat er waar geldt en waar ze, indien gewenst, extra rechten kunnen aanvragen. Het herhaaldelijk moeten invullen van de persoonlijke gegevens leidt ook vaak tot frustraties. Het is de doelstelling om dit te voorkomen door toe te laten om updates van het profiel van gebruikers, zoals onder andere extra nummerplaten, door hen zelf te laten beheren en ook automatisch in te vullen bij nieuwe aanvragen. Data-uitwisseling en standaardisering over steden heen, heeft niet alleen voordelen voor de burgers, maar ook voor de steden zelf.

Vanuit de Europese Commissie is een Directive over “Intelligent Transport Systems” opgesteld die steden verplicht om de data met betrekking tot Urban Vehicle Access Rights (UVAR) op te laden naar het Europese Platform. Vanuit dit project wordt hier rechtstreeks een antwoord op aangeboden en zal dit via een geautomatiseerd proces kunnen lopen.

De doelstellingen van dit Citerra project zijn:

  • De aanvraagsystemen van steden en gemeenten te koppelen aan een centraal (e-loket) platform waar burgers en ondernemingen aanvragen kunnen doen en op die manier het ‘only-once principe’ te realiseren.
  • Stedelijke data i.v.m. locaties en regels voor specifieke zones te centraliseren en als open data aan te bieden en op die manier een ‘single source of truth’ te kunnen aanbieden.
  • Het statische karakter of de traag en vaak manuele aanpassingen van variërende reglementeringen van zones binnen een stad, dynamisch en geautomatiseerd te maken en op die manier met een Internet of Things (IoT) ecosysteem te integreren.