VLOCA Draaiboeken

 VLOCA-TrajectDomeinenIndicatoren
API om de mobipunt-gerelateerde data te ontsluitenCombimobiliteit: Hoppin puntenSmart Mobility
Citizen science (water in de stad)
Evaluatie van sensorenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Evidence-based Decision MakingLocal Digital TwinSmart Governance
Hoe deel ik mijn dataLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Hoe het Digital Product Paspoort gebruikenCirculaire economie: Repair cafés
Hoe houden we gestructureerd data bij?Leefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Hoe kan je gemiste “repair opportunities” in kaart brengen en reduceren?Circulaire economie: Repair cafés
Hoe kies ik de geschikte datatransmissie en logging deviceLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Hoe kies ik een geschikte sensorLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Hoe kunnen we repair cafés en herstel in het algemeen ondersteunen en zo de kans op succesvol herstel vergroten?Circulaire economie: Repair cafés
Hoe maak ik zelf een databank aan voor mijn citizen science project?
Hoe publiceer ik de data van mijn citizen science project?
Hoeveel en waar sensoren plaatsenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Hoppin Punt My Bike ServiceCombimobiliteit: Hoppin puntenSmart Mobility
Hoppin Punt Service Informatie ModelCombimobiliteit: Hoppin puntenSmart Mobility
Hoppin scenario - Nieuw Hoppin' puntCombimobiliteit: Hoppin puntenSmart Mobility
Hoppin scenario - een mobiliteitsdienst toevoegen aan een HoppinpuntCombimobiliteit: Hoppin puntenSmart Mobility
Hoppin scenario - subsidies aanvragenCombimobiliteit: Hoppin puntenSmart Mobility
Ik wil begrijpen of de data waar ik mee aan de slag ben/zal gaan voldoet aan de FAIR principes.Local Digital TwinSmart Governance
Ik wil bemalingswaterdebieten in real time volgenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil data van een watersensornetwerk gebruiken (data broker vraagzijde)Leefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil de bijdrage van reparatie aan de circulaire economie kunnen metenCirculaire economie: Repair cafés
Ik wil de data van een watersensornetwerk beherenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil een bufferbekken optimaal inzetten voor de droogteproblematiekLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil een data standaard kiezenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil een netwerk van pluviometers implementerenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil een watersensornetwerk implementerenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil gerichte campagnes rond repair cafés lancerenCirculaire economie: Repair cafés
Ik wil illegale lozingen detecterenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil kunnen meten hoeveel CO2 er vermeden is doordat burgers kapotte toestellen hersteld hebbenCirculaire economie: Repair cafés
Ik wil real-time waterkwaliteitsparameters communicerenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil waak- en alarmpeilen detecterenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil wateroverlast kunnen voorspellenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Ik wil weten wat de impact van repair cafés/digitale tools is op elektrisch & elektronisch afvalCirculaire economie: Repair cafés
Keuze van databaseLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Meting van het waterpeilLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Toepassing van sensorenLeefomgeving: Water in de StadSmart Environment
Waarom repair data loggen?Circulaire economie: Repair cafés
Wat is een repair café en hoe kan ik er een starten?Circulaire economie: Repair cafésSmart Government
Wat is het SHAREPAIR project?Circulaire economie: Repair cafés
Welke data standaard bestaat er in het repair landschap?Circulaire economie: Repair cafés